GRÖNT TE 绿茶

Grönt te anses av många vara världens hälsosammaste dryck, fullproppad med speciella antioxidanter och näringsämnen som har positiva effekter för din hälsa.
Enligt boken: The Green Tea Book: China's Fountain of Youth, dracks grönt te redan för 4000 år sedan i Kina.
Vad är grönt te?
Grönt te och svart te kommer från samma planta, skillnaden ligger i bearbetningen efter skörd, det gröna teet tillåts inte oxidera och behåller därmed fler antioxidanter och näringsämnen.
Tillverkning
Sedan bladen skördats upphettas de för att inte oxidera, detta kan ske på olika sätt: i Japan sker detta genom ångning, i Kina upphettas bladen i stekpannor, det anses ge mer smat åt teet, därefter torkas tebladen
varianter på Camellia sinensis (tebuske)
Camellia sinesis sinensis:
Denna tebuske har sitt ursprung från Kina, den har mindre blad, används till vitt och grönt te, växer i soliga områden med torrare och kallare klimat, den har hög tolerans mot kyla och trivs i branta bergssluttningar på 2-3000 meters höjd, denna tebuske kan bli mellan 1,5 till 4,5 meter hög om den får växa vilt.  bladen  kan bli ca 5 cm långa. på vintern vilar växten och lagrar energi /näringsämnen, den första skörden efter vintern anses ge de finaste teer i värden samt de högsta koncentrationerna av antioxidanter och näringsämnen.

Illustration av teplanta Camellia sinensis av Franz Eugen Köhler.

 

Camellia sinensis assamica
Denna varian upptäcktes först i Assam-distriktet i Indien, dess blad växer sig stora i varma och fuktiga klimat och är mycket produktiv i i subtropiska skogar, har används mest för att producera starkare svarta teer. denna buske som egentligen är ett träd kan bli upp till 18 -20 meter hög om den får växa vilt, (bladen 20 cm). busken kan skördas året runt.
Det finns hundratals sorter och hybridplantor som har utvecklats från dessa camellia sinesis växter sedan lång tid men tekniskt sett kan man göra te av vilken Camellia sinesis växt som helst.

De populäraste sorterna av grönt te är Dragon (även känd som Lung Ching), Genmai Cha, Gyokuro, Krut, Hojicha, Pi Lo Chun och Sencha.
I kina görs arbetet med att skörda och tillverka grönt te fortfarande på gammalt traditionellt sätt för hand, i Japan har man moderniserat tillverkningen och bland annat används skördare som endast klipper av de nyaste och fräshaste bladen från toppen av buskarna.
Grönt te inte vilken dryck som helst
Grönt te kan påverka dig positivt på många olika sätt, studier har gjorts på många av dessa hälsofördelar:
Förbättrad sömn
Gör dig gladare
Förbättrad koncentration, minne, hjärnfunktion etc.
Sänker blodtryck.
Skyddar hjärtat, sänker LDL-kolesterol ökar HDL-Kolesterol.
Minskar risken för stroke
Förbättrar leverfunktion
Ökar fettförbränning
Förbättrad tandhälsa
Minskad risk för diabetes
Reducerad risk för cancer

 

Grönt te, innehåller flera hälsobringande ämnen
Polyfenoler
Polyfenoler hör till gruppen antioxidanter, alla teer oavsett om de oxiderats eller inte innehåller polyfenoler, vita och gröna teer innehåller större mängder.
Polyfenoler har visat sig förbättra status för oxidativa stress biomarkörer. andra studier visar att polyfenoler även kan förebygga hjärt, kärlsjukdomar, cancer, diabetes och vissa neurodegenerativa sjukdomar, samt förbättra status för ben och tandhälsa.

KATEKINER
en form av polyfenoler som finns i te, det finns huvudsakligen fem olika katekiner i te plantan, dessa är:
EPIKATEKIN (EC)
EPIGALLOKATEKIN (EGC)
EPIKATEKIN GALLAT (ECG)
EPIGALLOKATEKIN GALLAT (EGCG)
Grönt te innehåller den högsta halten av katekinet EPIGALLOKATEKIN ( EGCG) , Man har funnit att detta katekin är mycket potent ur hälsosynpunkt 25-1000 gånger mer kraftfull antioxidant än C och E- vitamin.
XANTINER stimulerar hjärnan och får kroppen att slappan av
METYL-XANTINER
TEOFYLLIN
Verkar stimulerande på centrala nervsystemet och på hjärtat, har antinflammatoriska egenskaper, detta ämne är en liten del av förklaringen till de stimulerande effekterna i grönt te, innehållet i t.ex bryggt te är signifikant lägre än en terapeutisk dos
Har bronkitdilaternade egenskaper, det vill säga att det får luftrörens muskler att slappna av som i sin tur leder till att de utvidgas, därigenom går det lättare att andas och syresättningen ökar
Teofyllin användes tidigare inom sjukvården vid akut astma, Teofylllin är urindrivande.
TEOBROMIN
Namnet Teobromin kommer från Grekiskan Teobroma (Theos=gud, Broma=mat) alltså gudamat, Teobromin är besläktat med koffein men ger svagare effekt. Den Ryske kemisten Alexander Voskresensky upptäckte för första gången teobromin i kakaobönor 1841, teobromin kan liksom koffein hjälpa till att hålla dig mer allert och vaken, energiboostern du får när du t.ex äter mörk choklad (högre innehåll än grönt te) kommer just från teobromin, det är detta ämne som ger mörk choklad dess bittra smak.
Teobromoin har avslappnande och är både en bronkodilator och vasodilator dvs. vidgar blodkärl och kan sänka blodtrycket, får luftrörens muskler att slappna av och ökar därigenom syresättningen, teobromin använde som läkemedel mot astma på 1980-talet. teobromin har också används för att behandla arterioskleros. Studier från England visar att Teobromin är lika effektivt för att dämpa rethosta som kodein, ämnet påverkar vagusnerven som är involverad vid hosta.
Vid andra studier ser man en att teobromin kan öka insulinkänslighet.
Grönt te innehåller relativt små mängder teobromin, enligt European Medicines Agency innehåller grönt te (pulver) 0,15-0,2% teobromin, rent kakaopulver innehåller ca 2%
källor: Karolinska institutet, Svensk läkartidning. boken "Methylxanthines" av Bertil B.Fredholm

L-TEANIN (gamma-glutamyletylamid)
En icke proteinbildande växt-aminosyra som finns naturligt i grönt te. L-TEANIN gör dig lungn och avslappnad samtidigt som din koncentration ökar. Teaninet motverkar också effekten av koffein.
Enligt MAYO CLINIC innehåller en kopp bryggt te i genomsnitt 25-45mg koffein (237ml) en kopp bryggt kaffe 95-200mg, men effektet av koffeinet i te motverkas av dess innehåll av L-TEANIN som verkar lugnande, alltså i motsats till koffeinet effekt.
L-TEANIN PÅVERKAR DIN SÖMN
forskning visar att l-teanin förbättrar sömnkvalitet. En Japansk studie (blind crossover studie) med 22 friska män (12 dagtidsarbetare medelålder 28år, 10 studerande medelålder 26år) hälften av gruppen fick 200mg L-Teanin den andra gruppen placebo och därefter fick de spela in sin sömnkvalitet med bärbara enheter, efter försöksperioden blev de också intervjuade. Forskarna kom fram till att de som intog L-Teanin inte sov längre, däremot upplevde dessa deltagare att kvaliteten på sömnen blev bättre, deras känsla av att vara utvilade förstärktes och de kände sig fräsha och pigga efter sin sömn, de upplevde att de hade sovit längre än de faktiskt hade gjort, goda nyheter för de som vill förbättra sin sömnkvalitet.
Källa: Shirakawa, S. Theanine supplementation and sleep quality. 17th European Sleep Research Society. 2004.

L-TEANIN OCH STROKE
Om l-teanin finns i kroppen när man får en stroke så minskas skadorna av stroken betydligt, forskning visar att l-teanin har egenskaper som inte bara kan förebygga en stroke, utan även kan lindra skadorna när en stroke inträffar, laboratoriestudier visar att grönt te l-teanin väsentligt förbättrar kväveoxidproduktionen i endotelskiktet (endotel är det lager av celler som täcker blodkärlens insida, endotel är int ett passivt vävnadsskikt utan är inblandat i bland annat kontroll av blodtryck genom vasokonstriktion och vasodilation, (hur blodkärl dras ihop och vidgas) detta styrs genom kväveoxid, ökning av kväveoxid vidgar blodkärlen (22), detta har potential att även minska strokerisken eftersom kväveoxid är den signalmolekyl som endotelcellerna använder för att kommunicera information om blodflöde och blodtryck för att musklerna i kärlväggarna skall vidgas eller dra ihop sig som lämpligt svar för distribution av blodflöde.
En annan strokeförebyggande mekanism är att l-teanin signifikant minskar uttrycket av av adhesionsmolekyler till den endotella väggen genom att bromsa tumörnekrosfaktor TNF-alfa och därigenom minska risken för en artärblockerande koagel som skapar obstruktion och kan leda till en stroke (23)
L-teanin skyddar också hjärnan från blodreperfusion, reperfusionskada är skador som uppstår när blodflödet kommer tillbaka efter ischemi (ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjing inte räcker till) (24) en ischemi kan resultera i massiv frisättning av glutamat som kan nå toxiska nivåer och innebära nervcellsdöd (25).
Djurstudier visar att administrering av l-teanin upp till 12 timmar efter en stroke skyddar hjärnceller och minskar risken på de skadade områden i hjärnan, även behandling så sent som 24 timmar efter en stroke förbättrar neurobiologisk status.(24)
detta påstående stöds av en Kinesisk studie där man studerade 14000 personer.
År 2009 publicerade "the journal of stroke" en analys som tittade på hur konsumtion av grönt te kan tänkas minska risken
Man visar i sin studie att om man regelbundet dricker grönt te så minskas risken också att drabbas av stroke med upp till 40%

L-Teanin gör dig gladare
Forskare tror att l-teanin kan öka dopaminnivåerna i hjärnan, dopamin är en signalsubstans som frigörs i hjärnan som en belöning efter att du t.ex engagerat dig i givande aktiviteter, ätit god mat eller haft sex.
Man har undersökt L-Teanins påvererkan på humöret, det visar sig att l-teanin kan passera blod-hjärnbarriären och positivt påverka hjärnans kemi, forskningsresultaten har lett till att man använder i l-teanin
i många naturläkemedel för avslappnande och stämningshöjande effekt. Exact hur l-teaning påverkar hjärnan är inte klarlagt, men forskare vet att ämnet ändrar nivåer av aminosyror som påverkar serotonin och dopamin.
ÖKAR GABA
GABA är en syra vars funktion är att inhibera neuronaktiviteter i hjärnan, effekten blir att neurala processes saktas ned och indikerar ett tillstånd av avslapppning, GABA ökar alfa vågorna i hjärnan och minskar beta vågorna och det är just alfavågorna som gör att vi blir mer avslappade och fokuserade.
BALANCERAR HJÄRNANS KEMI
Försämring av minnet är ofta förknippat med hög ålder eller alzheimers sjukdom, men en annan orsak kan vara stress och depression, förutom att vara ett rent psykologiskt tillstånd - kan stress orsaka förändringar i kroppens kemi där hjärnan är speciellt drabbad, stresshormoner är kända som glukortikoider, det är en grupp av steroidhormoner som bildas i binjurens bark, varav kortisol är den viktigaste hos människor.
dessa stresshormoner produceras vid både stress och depression, de orsakar obalans i hjärnans kemi som medför förändringar i ditt humör och minne (23-26) effekten är biokemisk.
Glukortikoider stör produktionen av serotonin, dopamin och noradrenalin (27-28) och kan faktiskt orsaka att hjärnan krymper, så det är viktigt att motverka höga nivåer av dessa ämnen. l-teanin visar sig kunna
trycka ner nivåerna av glukortikoider (32-33).
Depression kan bero på höga glutamatnivåer i hjärnan.
Glutamat fungerar som en neurotransmittor i hjärnan, glutamat är en av kroppens 20 aminosyror, kroppen kan själv tillverka glutamat från glukos,
Forskare har upptäckt att för höga nivåer av glutamat kan spela en viktig roll vid depression (34-35) studier visar att om man då kan blockera vissa signaler i hjärnan som aktiveras av glutamat kan det vara lika effektivt som antidepressiv medicin (36-37) Grönt te kan minska nivåer av glutamat enligt en studie (38)
för höga nivåer stör hjärnans funktion och kan orsaka sömnproblem illamående, nästäppa, adhd, astma, det finns även indikationer på att för höga nivåer av glutamat påskyndar utveckling av alzheimers och parkinssons sjukdom. för höga glutamatnivåer kan visa sig vid alkoholmissbruk, alzheimers och efter en stroke.
Källor: boken: ”Excitotoxins: The Taste That Kills
5. Yokogoshi H, Kobayashi M, Mochizuki M, Terashima T. Effect of theanine, r-glutamylethylamide, on brain monoamines and striatal dopamine release in conscious rats. Neurochem Res. 1998 May;23(5):667-73.

L-Teanin positivt för din lever

Vår lever reagerar positivt på l-teanin och kan motverka skadliga effekter av alkohol visar forskning från Japan:
Man har studerat l-teanins effekt på möss om man samtidigt ger dem alkohol, vid försöken kom man fram till att om l-teanin administreras före eller efter alkoholintaget så sjönk alkholkoncentratonen i blodet (47)
I levern omvandlas alkohol till acetaldehyd som ännu skadligare än alkoholen själv. L-teanin minskar den skadliga effekten genom att bidra till snabbare nedbryting av acetaldehyd och samtidigt blockera skadliga fria radikaler. L-teanin ökar nivåerna av glutation (GSG) som är en tripeptid innehållande aminosyrerna Glycin, Cystein och Glutaminsyra. Glutation är en antioxidant som skyddar cellerna från toxiner och fria radikaler, glutation är en kraftfull antioxidant som levern använder vid avgiftingsprocesser, när man konsumerar alkohol minskar nivåerna av glutation så en av de största anledningarna att l-teanin potentiellt kan reversera skakor som uppstått från alkohol är nivåerna av glutation snabbare återställs.
L-teanins anmärkningsvärda förmåga att blockera fria radikaler visades i denna studie på ett utmärkt sätt, mängden fria radikaler som orsakades av alkohol inte bara minskades utan sänktes under normala värden under i fem timmar.
Källa: Food Chem Toxicol. 2012 Feb;50(2):363-72. doi: 10.1016/j.fct.2011.10.036. Epub 2011 Oct 14.
l-Theanine prevents alcoholic liver injury through enhancing the antioxidant capability of hepatocytes.
Li G1, Ye Y, Kang J, Yao X, Zhang Y, Jiang W, Gao M, Dai Y, Xin Y, Wang Q, Yin Z, Luo L.

GRÖNT TE ÖKAR KROPPPENS FETTFÖRBRÄNNING
Det har länge varit känt att grönt te innehåller ämnen som ökar kroppens metabolism, man har inte vetat exakt vilka ämnen i grönt te som har denna effekt förrän japanska forskare grundligt undersökte detta genom en studie år 2004. Forskarna separerade grönt te i dess beståndsdelar för att kunna studera hur katekin, teanin, koffein och övriga beståndsdelar påverkar viktökning hos möss (54).
I sina studier kom de fram till att i princip alla ingredienser i grönt te på ett eller annat sätt undertrycker viktökning, Katekiner och teanin har dessutom effekten att kunna undertrycka triglyceridnivåer
Som du säkert vet kan det farliga kolesterolet LDL orsaka hjärt och kärlsjudom, men även höga halter av triglycerider kan påverka denna process negativt, de tre huvudsakliga ingredienserna i grönt te, koffein, katekin och teanin ökar metabolism och fettförbränning.
Enligt en studie som publicerades i "American journal of clinical nutriton 2005, så visar sig grönt har termogen effekt (termogenes = värmeproduktion) vilket innebär att kroppens energiförbrukning höjs, grönt te stimulerar kroppens basalmetabolism, vilket innebär ökad kaloriförbrukning och fettförbränning, detta har naturligtvis betydelse om man vill gå ner i vikt, studien var en dubbelblindstuie som pågick i 12 veckor ,
38 friska män delades in i två grupper och fick samma diet, den ena gruppen intog dagligen grönt te pulver fritt från koffein) innehållande 640 mg katekin. efter 12 veckor visade det sig att grönt te-gruppen uppvisade signifikant lägre BMI, midjemått samt kroppsfett jämfört med kontrollgruppen, man fann också att gruppen som drack grönt te visade en minskning av LDL-kolesterol från 3,38 mmol/l till 2,99 mmol/l.
EGCG OCH KOFFEIN TILLSAMMANS FÖRSTÄRKER EFFEKT.
Studier visar att det finns en synergistisk effekt mellan koffeinet och katekinerna i grönt te (en synergistisk effekt uppstår när två substanser med liknande verkningsmekanism tillsammans uppnår en effekt som är större än summan av substansernas individuella effekter).
I en studie som publicerades i "American journal of clinical nutriton" 1999 visar man att intag av grönt te som innehåller katekiner och koffein signifikant ökar energiförbrukningen:
Studien var en randomiserad placebo kontrollerad studie. 10 friska män med normal vikt delades in i tre grupper, vid tre separata undersökningstillfällen, de fick antingen grönt te extrakt innehållande (50mg koffein + 90mg EGCG), Koffein 50mg eller placebo, varje dos administrerades vid frukost, lunch och middag. Forskarna fann att de som fick grönt te hade en statistisk signifikant ökning av dygnsenergiförbrukning på 4% jämfört med placebo gruppen. de som fick koffein 50mg hade ingen signifikant ökning av dygnsenergiförbrukning, under dygnsenergiförbrukning så svarade fettförbränning för 41,5% hos gruppen som fick grönt te jämfört med placebogruppens 31,6%, för att ge samma ihållande ökning av förbränning med enbart koffein krävs en sammalagt dos på 600-1000mg koffein/dygn på grund av att koffeinets effekt bara varar upp till 2 timmar, alltså krävs nytt tillskott av koffein efter två timmar (ca 100mg) för att nå upp till samma effekt som grönt te,
Slutsatsen är att grönt te har termogena egenskaper som inte enbart kan förklaras genom sitt innehåll av koffein (som också har termogena egenskaper),
Studie 1: Am J Clin Nutr. 2005 Jan;81(1):122-9. Ingestion of a tea rich in catechins leads to a reduction in body fat and malondialdehyde-modified LDL in men. Nagao T1, Komine Y, Soga S, Meguro S, Hase T, Tanaka Y, Tokimitsu I.
Studie 2: Am J Clin Nutr. 1999 Dec;70(6):1040-5. Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans. Dulloo AG1, Duret C, Rohrer D, Girardier L, Mensi N, Fathi M, Chantre P, Vandermander J.

SAPONIN
Grönt te innehåller saponin (ordet saponin kommer från latinets sapo som betyder tvål), saponin upptäcktes 1807, ämnet är undergrupp till glykosider och förekommer naturligt i camellia sinensis blad och i en mängd andra växter, saponiner finns i alla baljväxter såsom ärtor, bönor och linser, andra exempel är böngroddar, purjolök, lök, vitlök, quinoa, betor, sparris och rött vin.
Saponin har antioxidanta och slemlösande egenskaper, saponiner ger en skummande effekt när de löses i vatten, man använde förr saponinrika växter som tvål och tvättmedel, saponin har antimikrobiella och antifungala egenskaper, tros påverka vårt immmunsystem positivt.
KOLESTROLSÄNKANDE EFFEKT.
Saponiner kan sänka kolesterolnivåerna i blodet genom att blockera kroppens upptag av kolesterol, gallsyror binder med kolesterol för att hjälpa kroppen att absorbera det, saponiner från kosten binder med gallsyror och kolesterol så att det inte kan komma in i systemet, detta gör att mängden kolesterol som kroppen absorberar minskar, samtidigt ökar mängden kolesterol som kroppen avsöndrar ökar.
Saponiners goda effekt för kolesterolet har varit känt sedan länge, i en Japansk studie fann man att om man gav saponin från vitlök till möss med höga kolesterolvärden så reducerades LDL-kolesterolet utan att påverka HDL-kolesterolet.
Källa: Hiromichi Matsuura saponin in garlic as modifiers of risk of cardiovaskular disease. the journal of nutrition march 1, 2001
Grönt te har inte speciellt högt högt innehåll av saponin, men om du vill dricka ett te som har speciellt högt innehåll av saponiner kan man i japan hitta ett te som heter Saponincha som enbart är gjort av blommorna på camellia sinensis och som visat sig vara rika på saponiner, dessutom innehåller de en annan typ av saponin som heter florateasaponin.
Saponiners förmåga att binda till gallsyror kan också medföra minskad risk att drabbas av koloncancer enlig Linus Paulings Institute.
Saponiner har egenskaper som kan motverka cancercellstiväxt och till och med döda cancerceller visar tre studier:
1- J Environ Pathol Toxicol Oncol. 2012;31(2):121-9.
2- Phytochem Rev. 2010 Sep; 9(3): 425–474.
3- Exp Oncol 2009 Mar; 31(1) 27-32
Saponiner finns hos växter som en försvarsmekanism för att skapa ett skydd mot parasiter och svamtillväxt, när vi intar saponiner verkar de också kunna ge oss ett skydd mot skadliga organismer och kunna stärka immunförsvaret, en studie visade t.ex att de kan motverka överväxt av candida, Källa: AC Chem Biol 2010 5 (3) pp 321-332 DOI: 1021/cb9002436.

sänker glutamatnivån

J Herb Pharmacother. 2006;6(2):21-30.
The neuropharmacology of L-theanine(N-ethyl-L-glutamine): a possible neuroprotective and cognitive enhancing agent.
Nathan PJ1, Lu K, Gray M, Oliver C.
Author information
Abstract
L-theanine (N-ethyl-L-glutamine) or theanine is a major amino acid uniquely found in green tea. L-theanine has been historically reported as a relaxing agent, prompting scientific research on its pharmacology. Animal neurochemistry studies suggest that L-theanine increases brain serotonin, dopamine, GABA levels and has micromolar affinities for AMPA, Kainate and NMDA receptors. In addition has been shown to exert neuroprotective effects in animal models possibly through its antagonistic effects on group 1 metabotrophic glutamate receptors. Behavioural studies in animals suggest improvement in learning and memory. Overall, L-theanine displays a neuropharmacology suggestive of a possible neuroprotective and cognitive enhancing agent and warrants further investigation in animals and humans.

Matcha (抹茶, "Malet te")

Att dricka grönt matcha te är en gammal tradition inom japansk kultur, unga blad plockas från Camellia sinesis växten och mals till ett fint pulver.

VITT TE