E-VITAMIN

E-Vitamin är en fettlöslig antioxidant som består av två molekylgrupper, tokoferoler och tokotrienoler, dessa i sin tur har vardera fyra former: alfa, beta, gamma och delta. Den naturliga formen av e-vitamin är alfa-tokoferol.

E-vitamin är en naturlig antioxidant som skyddar kroppens celler mot oxidativ stress

E-vitaminet skyddar kärlväggarna och förhindrar att LDL-kolesterolet oxideras, det är just oxidation av LDL-kolesterol som markerar en början på tilltäppta artärer

E-Vitamin motverkar inflammationer.

Naturliga källor till E-Vitamin:
Nedan ett urval av e-vitaminrika produkter:
Vegetabiliska oljor : vetegroddsolja, solrosolja, tistelolja, druvkärnolja, rapsolja, olivolja, majsolja, sojaolja, linfröolja,
gröna bladgrönsaker: spenat,
Grönsaker: Avocado, broccoli
Frön: solrosfrön, pumpafrön, vetegroddar havrekli.
Nötter: hasselnötter, jordnötter, paranötter,
Fisk: Främst i fet fisk såsom Lax, ål, makrill, sill E-vitamin finns i ägg främst då i gulan

E-Vitaminbrist ger följande symptom:
Muskelsvaghet
Förlust av muskelmassa
Onormala ögonrörelser
Synproblem
Ostadig gång
Långvarig brist kan orsaka lever och njurproblem.

Överdos
Om man som vuxen tar mer än 1000 mg E-vitamin per dag finns det risk för toxiska effekter.
symptom på överdos:
Illamående, kräkningar, diarre, buksmärta.
Långvarig överdriven konsumtion av e-vitamin kan även ge synproblem, trötthet svaghetskänsla huvudvärk och yrsel.
blodet kan få svårt att koagulera.

Orsaker till E-Vitaminbrist
Det är extremt ovanligt med e-vitaminbrist och det orsakas i princip aldrig av dålig kosthållng (1) utan det finns specifika tillstånd och situationer där e-vitaminbrist kan uppkomma:
Eftersom e-vitamin är ett fettlösligt vitamin så är upptaget i kroppen beroende av tarmarnas förmåga att kunna absorbera fett från kosten:

E-vitamin brist ses hos personer med Abetalipoproteinemi (2) en sällsynt, ärftlig betingad rubbning av fettomsättningen i kroppen, stör det normala upptaget av fett och fettlösliga vitaminer i kosten.
E-vitaminbrist i samband med denna sjukdom orsakar problem med dålig överföring av nervimpulser, muskelsvaghet och degenerering av näthinnan som kan orsaka blindhet.
Crohns syndrom och andra tarmsjukdomar.
Systisk fibros.
Recesivt nedärvd Ataxi med isolerad e-vitaminbrist (3) är ett sällsynt genetiskt tillstånd som orsakas av mutationer i TTPA, genen som kodar för α-tokoferol transferprotein och den enda gen i vilken mutationer är kända för att orsaka AVED(Ataxia with Vitamin E Deficiency).
De som lider av denna åkomma har extremt dålig förmåga att absorbera e-vitamin och utvecklar oftast neurologiska komplikationer som kan reverseras om man behandlar med stora doser e-vitamin.
Leversjukdomar.
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) Vid detta tillstånd har kroppen brist på de matspjälkningsenzymer som normalt produceras i bukspottskörteln (pankreas), ger ofta låga nivåer av e-vitamin och vitamin b12.
För tidigt födda barn (Prematur) Barn som är födda före 37: graviditetsveckans utgång har ofta e-vitaminbrist
Vid låg födelsevikt, vid födelsevikt (under 1500 gram) ses ofta låg e-vitaminstatus (4)

Källor:
1.Brigelius-Flohé R, Traber MG (July 1999). "Vitamin E: function and metabolism". FASEB J. 13 (10): 1145–55. PMID 10385606.

2. Muller DP, Lloyd JK, Wolff OH (1983). "Vitamin E and neurological function: abetalipoproteinaemia and other disorders of fat absorption". Ciba Found. Symp. 101: 106–21. PMID 6557902.

3. Ataxia with Vitamin E Deficiency Synonyms: AVED, Ataxia with Isolated Vitamin E Deficiency, Familial Isolated Vitamin E Deficiency, Friedreich-Like Ataxia Markus Schuelke, MD Department of Neuropediatrics Charité & NeuroCure Clinical Research Center Charité - Universitätsmedizin Berlin Berlin, Germany

4. J Perinatol. 2011 Jul;31(7):471-6. doi: 10.1038/jp.2010.155. Epub 2011 Jan 13. Vitamin A and E status in very low birth weight infants. Kositamongkol S1, Suthutvoravut U, Chongviriyaphan N, Feungpean B, Nuntnarumit P.

E-Vitamin kan skydda vid hård träning.

Förutom de kända positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning så ger mycket hård träning upphov till ökad mängd reaktiva syreföreningar (ROS= Reactive Oxygen Species) vilket leder till oxidativ stress som i sin tur kan leda till skador i alla cellulära makromolekyler såsom DNA , lipider och proteiner.
Ett antal studier pekar på att antioxidanter kan skydda kroppen från denna ROS-relaterade oxidativa stress.

En studie som utfördes av forskare i Istanbul, Turkiet ( Department of Toxicology Faculty of Pharmacy, Marmara University, Haydarpasa) bekräftar att e-vitamin kan ha just denna skyddande effekt vid mycket hård träning. Syftet med studien var att undersöka eventuell DNA-skadande effekt vid hård fysisk träning och för att undersöka om tillskott av E-vitamin ( 400 IE / dag ) under 60 dagar hade skyddande effekt mot dessa oxidativa skador. DNA-skadorna analyserades med hjälp av det s.k. ”kometsvanstestet” (Comet assay) som är en metod för att upptäcka DNA-strängbrott i enskilda celler.
Deltagare denna studie var 23 hårt tränande manliga roddare vid ett idrottsuniversitet i Marmara, Turkiet, (School of Physical Education and Sports of Marmara).
Först genomförde de ett hårt träningsprogram med efterföljande analys utan e-vitamintillskott.Sedan fick deltagarna äta tillskott av 400IE e-vitamin i 60 dagar och samma test upprepades.
När man jämförde de olika testen såg man att såg man en signifikant minskning av skador på DNA enligt "kometsvanstestet" när testet utfördes efter 60 dagar med e-vitamintillskott.

Källa: Assessment of DNA Damage and Protective Role of Vitamin E Supplements after Exhaustive Exercise by Comet Assay in Athletes Published January 04, 2012 Journal of clinical toxicology

E-Vitamin lindrar menssmärta (primär dysmenorré)
E-Vitamin kan vara effektivt mot mensvärk, det visar resultatet från en Iransk studie:

278 Iranska flickor i åldern 15-17 år, alla med Primär dysmenorré (menssmärta utan organisk orsak) genomgick denna studie i syfte att utröna huruvida e-vitamin kan ha lindrande effekt på mensmärta
Deltagarna fick 200 IE e-vitamin eller placebo två gånger om dagen , med början två dagar före den beräknade starten av menstruationen och fortsatte under de första tre dagarna av menstruationen.
Flickorna i e-vitamingruppen visade efter 4 månader en betydande minskning av antalet timmar som de lidit av mensvärk varje månad Båda grupperna dokumenterade sitt användande av Ibuprofen under tiden som försöket pågick och man fann att gruppen som fick e-vitamin så var det endast 4% som använde Ibuprofen, i placebogruppen deremot så var det hela 89% som använde Ibuprofen.
Minskad blödning
Bedömning av menstruell blodförlust utfördes med een bedömning över blodförlust (PBLAC) Pictorial Blood Loss Assessment Chart och man fann att gruppen som fick e-vitamin hade betydande minskning av blodförlust vid menstruationen.

Denna studie var en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie.
Om mensvärken beror på någon form av sjukdom eller anatomisk avvikelse kallas den sekundär dysmenorré medan menssmärta utan organisk orsak kallas primär dysmenorré. För att få kallas primär dysmenorré ska smärtan vara symmetrisk och sitta i nedre delen av magen Mensvärk beror på sammandragningar i livmodern, som stimuleras av ämnet prostaglandin under mensens första dagar

Denna studie utfördes av Dr Saeiden Ziae och hennes kollegor
vid Tarbiat Modares Universitetet i Iran. Läs studien

E-Vitamin kan skydda mot frakturer hos äldre
En studie som utförts vid Uppsala universitet och Karolinska institutet visar att äldre män och kvinnor som inte får i sig tillräckligt med e-vitamin har ökad risk att drabbas av frakturer, studien är publicerad i The American Journal of Nutrition.
I denna studie som leddes Karl Michaelsson , har forskarna använt data från två oberoende kohortstudier : Svenska mammografikohorten (SMC) 61433 kvinnor från Uppsala och Västmanlands län, (19år av uppföljning). Samt från ULSAM-Studien ( Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) 1138 män.
Studieresultaten visade att deltagarna med de lägsta vitamin E intaget hade betydligt ökad frekvens av frakturer (speciellt höftfrakturer) jämfört med deltagarna med de högsta värdena . kosttillskott e-vitamin (Alfa-tokoferol) associerades med reducerad antal höftfrakturer samt övriga frakturer . Endast cirka 10 % av kvinnorna och 5 % av de män hade ett E-vitamin
intag högre än den svenska rekommenderade intaget på 8 mg/ dag för kvinnor och 10 mg / dag för män
– Våra resultat kan vara en förklaring till varför de nordiska länderna med sitt låga intag av E-vitamin i befolkningen har världens högsta förekomst av frakturer, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum.
Trots detta vill inte forskarna rekommendera kosttillskott eftersom det finns negativa hälsorisker med att inta för höga doser av e-vitamin, man uppmuntrar istället att äta en allsidig kost som naturlig källa till e-vitamin.

Källa:American Journal of Clinical Nutrition 2014, Volume 99, Pages 107-114; doi:10.3945/ajcn.113.064691 “Intake and serum concentrations of α-tocopherol in relation to fractures in elderly women and men: 2 cohort studies” Authors: K. Michaelsson, A. Wolk, L. Byberg, J. Arnlov, H. Melhus

E-Vitamin kan minska risken för ALS

ALS, amyotrofisk lateralskleros är en förlamningssjukdom som innebär att nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr kroppens muskler i hjärnan och ryggmärgen bryts ned.

En stor studie som gjorts på Harvard där analyserade man fem olika studiers resultat, dessa studier inbegriper totalt ca en miljon människor där fann man att personer som regelbundet åt tillskott av e-vitamin hade lägre risk att utveckla sjukdomen ALS än personer som aldrig ätit extra tillskott av e-vitamin

Källa: Wang H, O’Reilly EJ, Weisskopf MG, et al. Vitamin E intake and risk of amyotrophic lateral sclerosis: a pooled analysis of data from 5 prospective cohort studies. Am J Epidemiol. 2011;173:595-602

E-Vitamin kan skydda mot Alzheimer.
En studie som utförts vid Mount Sinai Hospital, New York, USA visar att tillskott av E-vitamin kan bromsa utveckllingen av Alzheimers sjukdom med 19% per år.

Det finns fortfarande ingen bot för Alzheimers sjukdom, men denna studie ger hopp om att man kan förbättra tillståndet något för dessa patienter. Studien har publicerats The journal of American medical association. (JAMA) Man följde under 2 år och 3 månader 613 patienter med mild eller måttlig form av Alzheimers sjukdom, medelåldern på deltagarnavar 79 år. Deltagarana delades in i fyra grupper:

Första gruppen fick en daglig dos av 2000 IE e-vitamin (alfa-tokoferol)

Andra gruppen fick inta 20mg Memantine /dag

Tredje gruppen fick en kombination av e-vitamin och Memantine.

Fjärde gruppen fick placebo.

Deltagarnas förmåga att klara vardagliga sysslor mättes med en speciell skala: (ADCS-ADL) Alzheimer's Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living
Forskarna fann att patienter som intog en daglig dos av enbart 2000 IE e-vitamin (alfa-tokoferol) hade en fördröjd nedgång av sina förmågor med 19 % jämfört med de andra grupperna. deras vårdare rapporterar att de kunde upprätthålla aktiviteter såsom matlagning, shopping, betala räkningar mm. och deras vårdbehov minskade betydligt. Man såg inga positiva resultat varken hos gruppen som fick kombination av memantine + e-vitamin elller hos gruppen som fick enbart memantine.

källa: JAMA. 2014 Jan 1;311(1):33-44. doi: 10.1001/jama.2013.282834. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease:


Ytterligare en studie om e-vitaminets skyddande egenskaper mot alzheimers som är utförs på Jon hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore.Maryland, USA, visar att ett dagligt tillskott av E-vitamin tillsammans med C-vitamin kan minska risken för alzheimers, studien är publicerad Januari 2004 i tidskriften Archives of Neurologi

Källa:Zandi PP. et al. “Reduced risk of Alzheimer disease in users of antioxidant vitamin supplements: the Cache County Study”. Arch Neurol, 2004;61:1:82–8.http://www.jhsph.edu/news/news-releases/2004/zandi-vitamins.html

E-Vitamins effekt vid hjärtsjukdom och cancer

E-vitaminet skyddar kärlväggarna och förhindrar att LDL-kolesterolet oxideras, det är just oxidation av LDL-kolesterol som markerar en början på tilltäppta artärer
E-vitaminet gör blodet tunnare och förhindrar dessutom att blodplättar klumpar ihop sig, E-vitamin kan alltså förhindra uppkomsten av blodproppar som kan leda till en hjärtinfarkt eller venös tromboembolism. (1)
Flera observationsstudier visar också att högre intag av e-vitamin kan associeras med lägre frekvens av hjärtsjukdom, bland annat i en studie där 87245 sjuksköterskor ingick, där fann man man att förekomsten av hjärtsjukdomar var 30 % till 40% lägre hos dem med de högsta intaget av vitamin E, främst från kosttillskott (2)
HOPE-studien (Heart Outcomes Prevention Evaluation Studie) ansågs inte ge några belägg för att e-vitamin hade någon skyddande effekt vid hjärtsjukdom.

HOPE-studien är en stor dubbelblind, randomiserad studie med ACE-hämmaren Ramipril och antioxidanten vitamin E där patienter med hög risk för kardiovaskulära sjukdomar deltog Patienterna hade en medelålder på 65.9 år) alla med tecken på kranskärlssjukdom, stroke eller perifer kärlssjukdom. 26.7% var kvinnor, 52.8 hade haft hjärtinfarkt och 38.3% hade diabetes. (3)

Källor:
1. Circulation. 2007 Sep 25;116(13):1497-503. Epub 2007 Sep 10. Effects of random allocation to vitamin E supplementation on the occurrence of venous thromboembolism: report from the Women's Health Study. Glynn RJ, Ridker PM, Goldhaber SZ, Zee RY, Buring JE.
2. Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE, Colditz GA, Rosner B, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary disease in women. N Engl J Med 1993;328:1444-9
3. Cleve Clin J Med. 2000 Apr;67(4):287-93. The HOPE study. Ramipril lowered cardiovascular risk, but vitamin E did not. Hoogwerf BJ, Young JB.

Forskning om huruvida e-vitamin kan vara förebyggande mot cancer har varit mindre uppmuntrande än jämfört med t.ex. forskning om e-vitaminets skyddande effekt mot hjärtsjukdom. sammantaget har observationsstudier inte kunnat påvisa att e-vitamin tillskott kunnat erbjuda skydd mot cancer.

Studier visar antioxidanter som vitamin E skyddar cellbeståndsdelar från de skadliga effekterna av fria radikaler som visas , om den inte hejdas, kan bidra till cancerutveckling, e-vitamin kan också blockera bildningen av cancerframkallande nitrosaminer bildas i magsäcken från nitrit i livsmedel och skydda mot cancer genom att öka immunförsvaret (1)
HOOP-TOO Studien. (2)
Studien från McMaster University i Kanada och Hamilton Health Science utvärderade huruvida vitamin E kan skydda människor från cancer.eller hjärtsjukdom.
HOPE-TOO, som följde män och kvinnor + 55 år med hjärtsjukdom eller diabetes i 7 år, fick inga signifikanta skillnader i antalet nya cancer eller dödsfall i cancer mellan individer randomiserats till att ta 400 IE / dag vitamin E eller placebo, man drog också slutsatsen att risken för hjärtsvikt ökade, studien publlicerades i tidskriften JAMA år 2005.

Dock har denna studie fått en del kritik, bland annat från David Seckman, verkställande direktör och koncernchef för National Nutritional Foods Association ( NNFA )
Han säger: " Det fanns inte en definitiv slutsats till denna studie , förutom att det konstaterades att det behövdes fler studier - så påståendet om e-vitaminets negativa effekter är lite förhastat ", " Jag förstår varför allmänheten kan finna denna studie oroande, men låt oss inte överreagera på denna enstaka studie . Ett flertal vetenskapliga studier har intygat att e-vitaminets stora hälsofördelar och säkerhet , inte bara för kardiovaskulär hälsa, utan även för immunfunktion , DNA-reparation , och för att hjälpa kroppen att skydda sig mot effekterna av fria radikaler . Vitamin E fortsätter att vara en säker och effektiv del av en hälsosam kost , och de föreslagna resultaten är ofullständiga och missvisande .

Dr Jeffrey. B. Blumberg , ( professor på Friedman School of Nutrition Science and Policy , director of the Antioxidants Research Laboratory på Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center Aging at Tufts University.) kommenterar studien på följande sätt:

- Som HOPE TOO utredarna själva noterar , denna enda observation av en negativ händelse i deras studie var oväntad och kan inte bekräftas av några andra studier . Dr Blumberg skriver vidare om detta ämne i en artikel från år 2002:

Varje forskningsansats och varje forskningsstudie har inneboende begränsningar . Vid bedömningen av den uppenbara motsättningen mellan resultatet av de studier om vitamin E och hjärtsjukdomar , är det viktigt att förstå skillnaden mellan test av primär -och sekundärprevention . Primärprevention testas genom att följa stora grupper av friska människor i många år och undersöka förekomsten av nya hjärtsjukdomar bland människor med olika intag av vitamin E.

Däremot undersöker man sekundärprevention genom att i några år av kliniska studier med vitamin E kosttillskott (och placebo ) hos patienter med hjärtsjukdom och därefter avgöra om deras villkor försämras , till exempel , med en efterföljande hjärtinfarkt

Eftersom många studier starkt tyder på att vitamin E hämmar bildningen av aterosklerotiska plack , som börjar utvecklas i barndomen och utvecklas under hela vuxenlivet , kan vitamin E vara mest effektiv vid primär prevention . Trots att viss forskning inte visar att E-vitamin kan förhindra snabba förändringar i blodkärletlyhördhet och bristning av plack , vilket tyder på att vitamin E kan gynna patienter med etablerad sjukdom . Men sekundärpreventiva studier för att bedöma kliniska händelser är resultaten ofta komplicerade , inte bara av andra förhållanden vanliga bland patienter med hjärtsjukdom , såsom diabetes och rökning , men också av de många läkemedel som de tar emot tillsammans med E-vitamin tillskott . Distinktionen mellan primär och sekundär prevention blir ännu mer komplicerat av att de underliggande biokemiska verkningsmekanismer och de doser och tid som behövs för att utföra dem kan vara mycket olika varandra .

Tyvärr , delvis på grund av kostnad och genomförbarhet , har alla stora kliniska studier som hittills publicerats misslyckats med att testa den grundläggande förutsättningen som ligger bakom deras hypotes - kapaciteten hos en antioxidant för att minska oxidativ stress .

Utan någon bedömning av oxidativ stress-status i dessa prövningar , är det omöjligt att avgöra om tillskottet uppnått avsedd biokemisk effekt .
Lika viktigt , eftersom ingen av dessa studier anger förhöjd oxidativ stress som kriterium för studieregistrering , är det omöjligt att avgöra en antioxidants effekt . Der är som som att testa effekten av ett läkemedel för att sänka blodtrycket utan att först fastställa om patienterna i studien hade högt blodtryck

Det är alltid möjligt att ifrågasätta om den dos eller formen (t.ex. naturligt kontra syntetiska ) av vitamin E eller varaktigheten av studien var tillräcklig för att finna en gynnsam effekt .
Det är också viktigt att notera att hittills har alla kliniska prövningar av vitamin E och hjärtsjukdomar inte ingått några andra antioxidanter, men det är känt att de kostantioxidanter , däribland vitamin C och E samt karotenoider och flavonoider, arbetar tillsammans på ett synergistiskt sätt.

Flera pågående studier undersöker nu effekten av antioxidant " cocktails " på hjärtsjukdom . Till exempel har en pågående studie av 520 personer i Finland visat att efter tre har en kombination av vitamin C och E en bromsande på ateroskleros hos män (men inte kvinnor ) .

Däremot visar preliminära resultat från 20.000 människor i Storbritannien visar att en kombination av vitamin C och E samt betakaroten inte gav någon fördel för patienter med hjärtsjukdomar . Vare sig hos friska personer eller patienter med hjärtsjukdom , mer arbete måste göras för att se om det är möjligt att i förväg vem som kommer att vara lyhörd för de potentiella preventiva eller terapeutiska effekterna av antioxidanter . Även kost och livsstilsfaktorer samt patientkarakteristika kommer utan tvekan att visa sig vara viktiga i denna strävan , att förstå bidraget av en individs gener för att kunna presentera en annan del av lösningen

Trots decennier av forskning har visat att antioxidanter är säkra även i höga doser , har en ny klinisk studie visat att en antioxidant cocktail ( 800 IU vitamin E , 25 mg betakaroten , 1000 mg C-vitamin , 100 mikrogram selen ) minskade effekten av en etablerad behandling med simvastatin (ett lipidsänkande läkemedel ) och niacin ( ett B-vitamin ) hos patienter med hjärtsjukdom . Även om forskarna fann dessa resultat överraskande och oväntade, har en del människor nu dragit slutsatsen att användningen av antioxidanter kan vara farliga under vissa omständigheter . Som nämnts ovan , har varje studie begränsningar och denna studie ( med endast 40 patienter som fick antioxidanter och läkemedelsbehandling ) är inget undantag . Ingen skada har observerats i någon av de andra studier av vitamin E och hjärtsjukdomar.

Löftet om förebyggande och terapeutisk nutrition rymmer mycket hopp för att främja hälsa och behandla sjukdomar . Med tanke på de utmaningar som vi står inför för att definiera effektiva nutritions interventioner , slutsatser vi uppnår i dag om värdet av antioxidanter och deras tillämpning i vårt dagliga liv kräver en genomtänkt vetenskaplig bedömning av alla tillgängliga bevis från grundforskning till kliniska prövningar.

När det gäller värdet av vitamin E tillskott , särskilt i primärprevention , är det viktigt att uppskatta inte bara dess potentiella fördelar i behandling av hjärtsjukdomar, men också i en rad andra kroniska sjukdomar associerade med oxidativ stress , inklusive åldersrelaterad makuladegeneration , Alzheimers kärlsjukdomar, cancer , grå starr, diabetes , Parkinsons sjukdom och reumatoid artrit .

Forskning om hjärtsjukdom representerar området mest omfattande undersökning av e-vitamin , uppgifter om förebyggande och behandling av dessa andra tillstånd , även i avsaknad av definitiva svar och med följande rekommendationer av e-vitamintillskott, är dessa inte utan en rationell grund . Därför är det relevant att notera att den övre gränsen för intag ( UL ) på 1000 mg dagligen  (ca 1500 IE av naturligt vitamin E eller 1100 IE av syntetiskt e-vitamin ) inrättades år 2000 av Institute of Medicine möjliggör en rimlig egen dosering av e-vitamin.

Dr C. Wayne Callaway , en expert på internmedicin, endokrinologi , metabolism och klinisk nutrition , och tidigare chef för lipid-och näringsprogrammet vid Mayo Clinic:
" Det är viktigt att påpeka att de som deltog i studien redan led av ett intervall av degenerativa sjukdomar , med varierande svårighetgrad " Att fokusera på en relativt liten ökning av e-vitamin hos vissa patienter som också hade hjärtsvikt ignorerar andra riskfaktorer, till exempel måste man nämna att människor med typ 2-diabetes och övervikt tenderar att ha ökad mängd av små och täta LDL-partiklar.

-Dr Callaway säger vidare: - Dessa små täta LDL-partiklar kan öka risken för hjärtsvikt , dessa partiklar hämmar e-vitamin och den oxidativa skadan förvärras, jag skulle inte rekommendera någon av mina patienter att sluta med extra tillskott av e-vitamin på grundval av denna studie.

- Dessutom kan nämnas att deltagarna i studien i genomsnitt tog fem olika läkemedel tillsammans med vitamin E - inklusive betablockerare , trombocythämmande agenter, statiner , diuretika , kalciumblockerare och ACE-hämmare

- ökningen av hjärtsvikt ( från 12,1 procent i placebogruppen till 13,5 procent i E-vitamingruppen) tillskrevs enbart vitamin E , utan justering för läkemedelsbehandling

- E-vitamin blodnivåer kan verka normala, men personen är fortfarande i riskzonen på grund av täta lipoproteinpartiklar - en annan faktor som verkar inte ha tagits upp av den aktuella studien .

- Från ett kliniskt perspektiv , tar inte studien inte upp den faktor från den framväxande fetmaepidemin som drabbar ett stort antal patienter , säger Dr Callaway . " Givet möjliga försvårande hälsofaktorer, är det fullt möjligt att doseringen var otillräcklig eller till och med verkningslös "

En vanlig dödsorsak hos patienter med diabetes typ 2, är kardiovaskulär sjukdom. Diabetikern har en tre-faldigt ökad risk för kranskärlssjukdom och ca 55% avlider i denna sjukdom (5)

Vid HOPE-TOO studien användes alfa-tokoferol
Tom Saldeen som är en svensk läkare, professor emeritus och vetenskapsman  visar med sin forskning att gamma-tokoferol har starkare effekt mot sammanklumpning av blodplättar, bildande av proppar och oxidation av LDL än alfa-tokoferol. Det gav också större ökning av superoxiddismutas (SOD) i kroppen och minskade bildningen av fria radikaler mer. (6)

Vidare har Tom Saldeen med kollegor i studier visat att ett högt alfa-tocoferol värde gör att gamma-tocoferolvärdet sjunker, alltså minskar den typ av e-vitamin som har visat sig ge positiva effekter vid hjärtsjukdom

   Tom Saldeen, född 21 juli 1936 i Stockholm, svensk läkare, professor emeritus och vetenskapsman.

Professor Saldeen kommenterar Hope-too studien:
-Vi har länge vetat att stora doser av rent alfa-tokoferol inte skall användas. Det är gamma-tokoferol, inte alfa-tokoferol som är lågt i blodet vid hjärt-kärlsjukdom.


Vitaminmix skyddar hjärtat

Dr. Hongjiang Chen . Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences.
visar i sin avhandling (7) att en speciell typ av e-vitaminmix som består av tre olika tokoferoler kan skydda och förebygga skada i hjärtmuskeln till följd av förändringar i blodflödet, även fiskolja hade positiv effekt.
Denna speciella mix av e-vitamin-tokoferoler säljs under produktnamnet CARDI-E, produkten innehåller endast naturliga tokeferoler hämtadefrån växtriket.
Dessa resultat har fått stor uppmärksamhet av läkarkåren och kardiologerna i USA

Rätt sorts E-Vitamin (gamma tokeferol) kan minska risken för prostata cancer.
År 1997 varnade Life extension fondation i USA för att man ansåg att det fanns en risk med att enbart inta alfa-tokoferol som e-vitamintillskott eftersom det kan leda till att man drastiskt minskar nivån av det viktiga gamma-tokoferolet. Även om alfa-tokoferol också hämmar fria radikaler så krävs tydligen en viss nivå av gamma-tokoferol för att slutgiltigt neutralisera befintliga fria radikaler.
Tre år efter detta så publicerades en stor studie (8) från John Hopkins Bloomberg School Of Public Healt, Baltimore, Maryland, USA.
Denna studie visade att män som hade de högsta nivåerna av gamma-tokoferol i blodet hade en femfaldig minskning av risken att få prostata cancer. Samma studie visade också att ämnet Selen tillsammans med alfa-tokoferol också minskade risken för prostata cancer, men bara när gamma-tokoferol nivåerna också var höga. I studien ingick 10456 män flera andra studier bekräftar också att gamma tokoferol kan vara starkt förknippat till minskad cancerrisk (9, 10, 11, 12)
SELECT studien (the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial) (13)
En stor Amerikansk studie som utfördes för att se om E-Vitamin eller Selen tillsammans i kombination eller enskilt kunde ha förebyggande egenskaper på prostatacancer när det tas som kosttillskott
SELECT inleddes 2001 och avslutades 2004. Över 35.000 män, 50 år och äldre i början av studien, deltog.

Resultaten från studien:

Sent i Oktober 2008 kom den första rapporten efter granskning av data från studien, följande slutsatser drogs:
* Man såg inte som sannolikt att man skulle nå en 25% minskning av prostatacancer som man hade förutsatt när studien inleddes.
* Fortsatt behandling med selen kunde vara förknippad med en ökad risk för diabetes typ II
* Fortsatt behandling med vitamin E kunde vara förknippad med en något ökad risk för prostatacancer.
* Man såg ingen ingen potential att uppnå några kliniska fördelar genom att förtsätta studien.

Cancer är ett resultat av skador på de DNA-gener som hjälper till att reglera celltillväxt och mognad.
Det faktum att tillskott med isolerat, syntetiskt alfa-tokoferol sänker och utarmar gamma-tokoferol nivån i kroppen vilket innebar att de forskare som utförde SELECT studien skapade en biologisk katastrof.
Resultatet av deras okunnighet är att de män som randomiserades till att få bara syntetiskt alfa-tokoferol lidit betydande gamma-tokoferol utarmning och därmed DNA-skador från reaktiva kvävearter.
Det faktum att högre förekomst av prostatacancer observerades i gruppen som överbelastad med syntetiskt alfa-tokoferol i SELECT-studien var förutsägbart och förväntat baserat på fundamentala fakta Life Extension förstod mer än ett decennium sedan.

"The Life Extension Foundation (LEF) är en icke-vinstdrivande forskningsbaserad stiftelse med huvudkontor i Fort Lauderdale, Florida, grundare är Saul Kent och William Faloon 1980. Dess främsta syfte är för att finansiera forskning och sprida information om förebyggande medicin, anti-aging och optimal hälsa samt idrottsprestationer, med fokus på hormonell och näringstillskott.

Byron J. Richards en Amerikansk näringsfysiolog som varit verksam sedan 1985, grundare till företaget Wellnes Resources, han har även skrivit ett antal böcker om hälsa och näringsfysiologi.  läs nedan översättningen om hur han kommenterade SELECT studien:

BRISTFÄLLIG SELECT-STUDIE MISSKREDITERAR E-VITAMIN
Wednesday, October 29, 2008
Byron J. Richards, Board Certified Clinical Nutritionist
National Cancer Institutets (NCI) SELECT-studie (the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial) stoppades denna vecka efter att preliminär analys av data från studien visade att varken selen eller e-vitamin tillsammans eller var och för sig som kosttillskott under i genomsnitt fem år inte förhindrar prostata cancer.
Målsättningen för studien var att bevisa en 25 procentig riskreduktion av prostata cancer, men eftersom genomgång och analys av data från studien alltså visade att det var osannolikt att nå detta mål - så stoppades studien.

Dessutom ansåg forskarna att det fanns möjliga, ej statistiskt säkerställda risker med att fortsätta studien.
Det förekom något fler fall av prostatacancer bland de män som enbart tog e-vitamin och något fler fall av diabetes hos män som enbart tog selen.
Men dessa fall visar inte att det skulle vara någon ökad risk med tillskotten av selen och e-vitamin utan kan lika gärna bero på slumpen. Jag har en fråga till forskarna på NCI, varför utförmar ni en studie som är dömd att misslyckas för att sedan också genomföra den med det enda resultatet att ni slösar bort skatterbetalarnas pengar?
Är det helt enkelt för att misskreditera vitaminer och kosttillskott så mycket att det enda alternativet för människor skulle vara att exprementera med giftiga mediciner?
Ett flertal läkemedelsfinansierade nyhetsorganisationer har redan rubriker som varnar för selen och e-vitamin, samt uppmanar läkare att avråda sina patienter från att äta dessa kosttillskott.

En olämplig typ av e-vitamin användes i studien
I SELECT studien använde man en icke naturlig, kemiskt framställd e-vitamin (dl-alfa-tokoferol-acetat) i en dos av 400 lU per dag.

Varje gång du ser ett "L" efter "d" i en E-vitamin produkt, kasta det i soporna där det hör hemma, denna e-vitamin molekyl syntetiseras från stenkolstjära och tillverkas vanligtvis av tyska läkemedelsföretag som Bayer och BASF. den har liten eller ingen antioxidant aktivitet och är värdelös för människors hälsa - detta var uppenbart långt innan SELECT studien inleddes.

Denna studie har likheter med en tidigare studie av betakaroten, då visade man att betakaroten orsakade en ökning av lungcancer hos rökare. det visade sig att man använt ett kemiskt framställt syntetiskt betakaroten tillverkad av acetylengas som produceras av BASF och som maskerats som ett kosttillskott.

Naturlig E-Vitamin är ett kraftfullt verktyg mot cancer
E-vitamin är nödvändigt för ett väl fungerande immunförsvar, om man lider brist på e-vitamin, särskilt när man åldras, så är det omöjligt för immunförsvaret att fungera optimalt, tusentals studier bekräftar detta.

Många Amerikaner över 50 år lider av e-vitaminbrist på grund av en stor del av e-vitaminet går förlorat vid livsmedelsindustrins tillverkningsprocesser och många människor får inte i sig tillräckligt av den mat som har högt e-vitamininnehåll.

Till skillnad från de läkemedel som kan eliminera cancerceller med dess överflöd av toxisk kraft, det vill säga de kan elimineras innan personen i fråga avlider av själva behandlingen, så har de flesta anti-cancer näringsämnen såsom grönt te och e-vitamin ett mått av intelligens i människans fysiologi. De är smarta nog att veta skillnaden på en frisk cell som skall överleva och en sjuk cell som skall dö. Det betyder med andra ord att samma näringsämne kommer att hålla en frisk cell vid liv genom att skydda den och samtidigt bidra till att döda cancerceller.
Detta är verkligen ett av naturens underverk! inget läkemedel kan mäta sig med detta och kan inte spela inte i samma division som ett näringsämne som kommer från naturen.

Det finns det åtta sorters E-vitamin, två huvudgrupper: Tokoferoler och tokotrienoler, båda två finns i fyra varianter - alfa, beta,gamma och delta. Medan alfa-tokoferol är den vanligaste formen av e-vitamin i kosttillskott, så är det faktiskt gamma-tokotrienol som är ett av det mest kända anti cancer näringsämnet hittills känt av mänskligheten.
Varför använde inte NCI naturligt gamma tokotrienol i sin studie? istället använde de en värdelös och syntetiskt form av e-vitamin.

Det finns åtminstone tre kända mekanismer hos gamma-tokotrienol (till skillnad från vanligt e-vitamin) som slår ut cancerceller.Den första är att direkt inducera apoptos (programmerad självdöd) i cancercellen, detta är bekräftat hos prostacancerceller (14) och hos bröstcancerceller (15). Gamma-tocotrienol aktiverar också den välkända tumördämpnings-genen P53 (16), denna gen vakar även över cellcykeln för att förebygga uppkomst av cancer.P53 bidrar också till att stänga av blodflödet till tumörer och svälta ut dem på näring (17) hämmar angiogenes (nybildning av blodkärl från befintlliga blodkärl, allt detta samtidigt som p53 genen bistår felfria celler med ett gott blodflöde och genom detta håller dem friska. Detta är inte ett mirakel, utan naturens sätt att se till att vi  överlever.

Tro inte för ett ögonblick att cancerforskare inte har någon vetskap om gamma-tocotrienol(18), de har specifikt testat gamma-tocotrienol i försök där man kombinerat det med kemoterapi (18) och funnit att man kan dra ner på mängden cytostatikaoch ändå få samma effekt på behandlingen. detta är en mycket viktig upptäckt eftersom cancerläkemedlets framgång begränsas av om den dos som behövs är större än
kroppens förmåga att klara av den sammanlagda toxiciteten i doseringen av läkemedlet. Att gamma-tocotrienol formen av e-vitamin inte ges samtidigt vid cancerbehandlingar är en stor försummelse av cancerindustrin som årligen omsätter 50 miljarder dollar, de kan inte stå ut med tanken på att använda ett naturligt ämne i en behandling, detta handlar bara om pengar och kontroll, inte människors hälsa. För det första berättar man inte för cancerpatienter om vilka naturläkemedel som verkligen är till hjälp som förebyggande och vid behandling av cancer, för det andra misskrediterar man e-vitamin ytterligare genom att i en studie använda en form av e-vitamin som omöjligt kunde ha varit till någon nytta.

I båda fallen så gör NCI:s koppling till läkemedelsindustrin att deras forskning görs på bekostnad av människors hälsa. Media gör sålunda sitt levebröd på att stärka läkemedelsindustrins försäljning samtidigt som de blir vilseledda och inte har en aning om vad de rapporterar.

Antioxidanter förvärrar cancer hos möss
I Januari 2014 kom resultaten från en svensk studie och media gick ut och varnade för kosttillskott.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har visat i en studie på möss med lungcancer att tillskott av antioxidanter ger mössen fler och aggresivare tumörer. resultaten från studien publicerades i tidskriften Science Translational Medicine 29 Januari 2014. Professor Martin Bergö har tillsammans med sina kollegor göteborg lett denna studie. (19)

Som vanligt har media en tendens att lyfta fram de studier som är negativa, även denna studie har fått en del kritik av av andra forskare och experter inom ämnet. men kritik till studiens eventuella brister har inte på samma sätt uppmärksammats av media.

Bertil Wosk, näringsterapeut och grundare till företaget Holistic, ger en mer nyanserad bild av studien som han anser delvis är rätt märklig, på Holistics hemsida skriver han bland annat:

De två ämnena som testast är N-acetylcystein (NAC) och Trolox. N-acetycystein (NAC) är klassat som läkemedel och får inte finnas i kosttillskott, varför argumentera för att människor skall undvika antioxidanten NAC när det inte´ens är tillåtet att köpa utan recept?
Den andra antioxidanten är E-Vitamin i en syntetisk vattenlöslig form som heter Trolox, den har kemisk beteckning: 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid och skiljer sig från den naturliga formen av e-vitamin som är fettlösligsom har beteckningen: D-alfatokoferol.

En grupp av möss fick 12,5 mg Trolox, den andra gruppen fick 61,5 mg Trolox per kilo kroppsvikt, en kontrollgrupp av möss fick inga antioxidanter, för en människa som väger 70 kg motsvarar dessa doser 875 mg respektive 4305 mg e-vitamin. Jämför detta med att myndigheternas rekommendation endast är 12 mg/dag!
Varför valde forskarna i denna studie NAC som är en receptbelagd syntetisk form av e-vitamin samt i en dos som vida överstiger det rekommenderade intaget?

Annan studie gav motsatt resultat.
Bertil Wosk skriver vidare att det finns en studie (20) från år 2005 som visar exakt motsatt resultat: Där studeras möss som fått p53 genen utslagen, man kom fram till att om man gav mössen antioxidanten NAC så minskade tillväxten hos just lungcancer, forskarna i denna studie framhöll antioxidanters potentiella värde både som förebyggande och vid behandling av cancer.
Detta är intressant eftersom författarna till den svenska studien påstår att just NAC e-vitamin minskar aktiviteten hos p-53 genen.
En dåligt genomförd studie med ovetenskapliga slutsatser och ett mediesverige som helt obegripligt går ut och varnar för kosttillskott. Det är inte lätt att vara konsument i dag, särskilt inte om man är intresserad av god hälsa.


Dr. Matthias Rath. M. D. Läkare och vetenskapsman , grundare och chef för Dr Rath Health Foundation, ett internationellt forsknings och utvecklingsinstitut. kommenterar studien på sitt företagets hemsida, översätt:

Svar på den Svenska studie som påstår att antioxidanter kan förvärra lungcancer. Kan antioxidanter verkligen förvärra cancer?

En studie som nyligen genomfördes i Sverige har fått stor publicitet i media genom att hävda att antioxidanter kan främja lungcancer.
Genom att försöka lägga fram sina resultat som ett obestridligt faktum - är det tydligt att studiens mål är att underblåsa en antioxidant-skräck och att skrämma människor.

Men sanningen verkar vara att studiens slutsatser extrapolerats från de experiment som utförts och som endast har begränsad betydelse för människors patologi, dessutom visar valet av de former och doser av de tillskott som användes tydligt att denna studie inte var avsedd för att undersöka relevansen av kosttillskott för människor.

Det är intressant att notera att denna och en del tidigare studier med negativa resultat när det gäller användning av vitaminer och antioxidanter får mycket stor uppmärksamhet av massmedia som lägger stor energi på att sprida det negativa budskapet till allmänheten, när det finns ett stort antal vetenskapliga studier som styrker positiva hälsoeffekter hos antioxidanter och mikronärings-ämnen, dessa positiva resultat rapporteras sällan.

Denna snedvridning i den vetenskapliga rapporteringen innebär att studier som utgör ett hot mot läkemedelsbolagens finanser och "hälsomonopol" inte tillåts komma fram, denna bias är väldokumenterad och inkluderar även studier som publicerats i välrenomerade medicinska tidskrifter såsom JAMA.

Betydelsen av en genmutation i studie av mänsklig lungcancer (K-ras, B-raf och B-53) Medan cellurära och genetiska ursprung till lungcancer fortfarande är oklara, är det ett faktum att flera mutationer (inte bara en) har identifierats som karaktäristiska vid den här typen av malignintet. Slutsatserna som kommer från de Svenska studierna baseras på användning av två enkla mutationsdjurmodeller som innehåller punktmutationer i KRAS och BRAF-generna, dessa mutationer är dock inte alllmänt förekommande i lungcancer.
Efter att ha upptäcks i endast 25% av fallen av icke småcellig lungcancer NSCLC = Non-Small-Cell Lung Circoma så representerar de endast hälften av maligna adenocarcinom, BRAF-genen muterar på egen hand och svarar för omkring 3% av alla NSCLC.
Således kan studier som baserar sig på specifika KRAS och BRAF muterade musmodeller inte vara represenitva för de cancerfall som människor drabbas av i verkligheten, de som skall ta ställning till om vad som är fördelaktigt vid behandling av cancer bör därför hellre förlita sig på mer omfattande studier som ligger närmare den verkliga situationen.

I tillägg till ovanstående bör sägas att de kontraindikativa resultat om effekten av antioxidanter är baserade på en lung-cellinje som saknar en P53-mutation, P53-genen är en tumör-undertryckande gen som fungerar som cellulär väktare som förhindrar cellcykel-progression i avvikande celler, abnormitet i denna gen är närvarande i omkring 50% av människans cancerformer och är mycket signifikant vid lungcancer.
Mutationer i P53-genen sker vid olika faser i en flerstegsprocess vid malign omvandling vilket differentiellt bidrar till tumörinitiering, promotion, aggresivitet och metastasering, tumörer med muterat P53 är också mer motståndskraftiga mot cellgifter och strålning, därför är det viktigt att svaren från cell-linjer med P53-mutationer kan beaktas i dataanalys och tolkning.

Intressant nog så rapporterar den Svenska studien att TROLOX (en vattenlöslig e-vitamin analog) och N-Acetyl-Cysteine (NAC) -inhiberade (hämmade) human lungcancer cell -proliferation (celldelning med nybildning av likartade celler) i p53 muterad cellinje, men inte i celler av vildtyp. (Citat: "NAC och Trolox ökade proliferationen av celler som uttrycker vildtyp-p53, men inte det av cellinjer med p53-mutationer"). Således, i fallet med P53-muterade tumörer (i de flesta fall av cancer hos människor) samt i andra fall av mutationer som är oprövade i denna studie så inser man att de testade antioxidanterna inte främjar celldelning, snarare tvärtom, de har en anti-proliferativ effekt (detta har också visats i många tidigare studier).

Speciella aspekter av att använda möss vid studier av mänsklig cancer Ingen enskild metod för modellering av cancer hos möss rekapitulerar alla aspekter av sjukdomen hos människor, därför är det av stor vikt att förstå dessa begränsningar när syftet är att på ett heltäckande sätt dra slutsatser av resultaten som passar in på människans cancerbiologi.

Interaktion mellan cancer och stromaceller
Sporadisk tumörbilding hos människor utvecklas från några få celler som förlorat sin tillväxtkontroll i en miljö med i huvudsak normala celler, under normala omständigheter så hämmar dessa celler tumörtillväxt och invasion. Men under processen av tumörbildning, invasion och metastasering så utvecklas ett intrikat signal-nätverk mellan tumörcellerna och den omgivande normala vävnaden som så småningom också bidrar bildandet av tumörer.I transgena djur som innehåller punktmutationer i specifika gener så bärs mutationen av alla celler inklusive i den till synes normala vävnad som omger tumören, modellen avviker därför från verklighetens samspel mellan tumörceller och deras mikromiljö. eftersom tumörens omgivande celler också kan ha förändrad metabolism. sannolikt kommer signalnätverket som bildas i en sådan tumör att olikt från de i humana primär-tumörer.

Möss kan producera sitt eget c-vitamin, till skillnad från människor
Betydelsen av detta vid utveckling och progression av cancer är av stor betydelse, c-vitamin kan styra tumörtillväxt, cancercellinvasion och metastasering genom ökad stabilitet och integritet av kollagen, som vi själva har dokumenterat i ett flertal studier inberäknat studier av möss som inte kan producera eget c-vitamin (GULO -/-). Även om c-vitamin allmänt förespråkas för sin antioxidanta egenskaper kan c-vitamin också fungera som en kraftfull pro-oxidant, mot cancer, ett flertal studier har visat att c-vitaminet ackumuleras i tumörer där det dödar cancerceller genom denna pro-oxidant mekanism.
Singel versus multipla genmutationer
Det är svårt att på ett effektivt sätt återskapa eller efterlikna variationerna hos mänsklig cancer i genetiskt modifierade mus-modeller vid specifika tumörtyper, variation i mänskliga tumörer är en produkt av skillnader i genetiska, epigenetiska och mikromiljöfaktorer. Denna komplexitet kan förklara skillnader i patienters terapisvar även i de fall där man kan förvänta sig liknande svar baserat på mutation av det terapeutiska målet.Exempelvis kan patienter som härbergerar identiska mutationer i EGFR (Epedemical Growt Factor Receptor) reagera olika på behandlingar riktade mot denna receptor.På samma sätt finns det variationer i svar på monoklonala antikroppen Trastozumab vid HER2-positiv bröstcancer, patienter reagerar alltså olika på behandling när de bär på HER2-positiv bröstcancer.
Mikronäringsämnen i cancer
Till övervägande del så bekräftar forsknings data betydelsen av reaktiva syreföreningar ROS (Reactive Oxidative Species) som orsak till oxidativa skador samt som medverkande till cancer initiering och promotion.Vidare bekräftas anti-cancer egenskaper hos mikronäringsämnen av vilka många har antioxidanta egenskaper. Men vissa kliniska och experimentella fynd inom området antioxidanters inverkan på cancer, har visat blandade resultat , (bland annat i rapporten från det Svenska forskarteamet ), även om det finns många aspekter av mikronutrientforskning som är bortom kontroll så finns det dock många studier som i sitt sätt att säkerställa sina resultat och slutsatser är övertygande.
Naturligt versus syntetiskt.
Denna svenska studie använde en form av e-vitamin (DL-alfa tokoferol) som innehåller en blandning av D och L-isomera former,naturligt e-vitamin benämns D-alfa-tokoferol.
Detta är mycket oroande eftersom tidigare studier har indikerat bristande effekt av syntetiskt e-vitamin, dessutom har nya studier visat bättre effekt med andra former av tokoferoler, det vill säga gamma tokoferol (mot cancer). En mycket viktig sak i sammanhanget som bör nämnas är att ett överskott av alfa-tokoferol hämmar gamma-tokoferol nivåeri kroppen, med anledning av detta bör man alltså använda sig en blandning av naturliga tokoferoler när man studerar effekterna av e-vitamin eftersom det är den naturliga formen som vi också får i oss genom vår kost, också vid tidigare studier där man använt syntetiskt e-vitamin har givit bristande eller negativa effekter .
Dosering
I studien gav man mössen en e-vitamin diet som innehöll 0,1 och 0,5g per kg diet vilket skulle motsvara 12,5 respektive 61,5 mg per kg kroppsvikt, beräkningarna baseras på ett antagande om att människor bara är "större möss" vid framställandet av studiens slutsats tar man bara viktskillnaden i beaktande. En viktig sak som man förbiser här är att möss har en betydligt snabbare metabolism jämfört med en människor, om man tar detta i beaktande skulle den dagliga dosen av syntetiskt e-vitamin motsvara 1050 IE respektive 8250 IE för en person som väger68 kg, många kosttillskott innehåller mellan 200-400 IE det är vid jämförelse en betydligt mindre dos än i den som användes i studien.
Enstaka vitaminer och mineraler som tas i stora mängder kan orsaka metabolisk obalans , i princip alla vetenskapliga och kliniska studier av mikronäringsämnen så har man testat en enda komponent eller slumpmässiga kombinationer av några få.Men effekten av ett enda mikronäringsämne är endast relevant när man studerar vissa mekanismer hos en förening snarare än att försöka utvärdera hälsoeffekter av en en sådan komplettering. De flesta som tar kosttillskott tar det på en balanserad nivå samt också oftast i en vettig kombination av flera, det är därför inte realistiskt att man skulle äta megadoser av en enda enskild vitamin om det inter ordinerats av läkare.
Det är därför inte speciellt förvånande att resultat från studier där man ger jättedoser av enskilda vitaminer ter sig som förvirrande. När man ser der från denna aspekt så är det uppenbart att den höga dosen av syntetiskt e-vitamin TROLOX och NAC som användes i den Svenska studien kunde utlösa en metabolisk obalans , det är också känt att en hög nivå av NAC (som är en föregångare till Glutation) som verkar hämmande på intracellulära c-vitaminnivåer. Med hänsyn till det faktum att c-vitamin har kraftfulla anti-cancer egenskaper är det sannolikt att det förelåg suppression av den endogena produktionen av eller intra-tumör tillströmning av c-vitamin och genom detta drev på tumörtillväxt.
Betydelsen av ovanstående metaboliska parametrar togs tyvärr inte med i studien.
Författarna till studien har helt enkelt inte närmare fäst något avseende vid dessa metaboliska aspekter, istället har de kört fast i sina felaktiga slutsatser.
Suverän effekt hos samverkande mikronutrienter.
I vårt egna veternskapliga arbete har vi banat väg för en ny syn på mikronutrient-forskning genom att utnyttja synergi-effekter hos en utvald kombination av mikronäringsämnen och bevittnat hur de på olika sätt kan förbättra vår hälsa. Med detta i syfte har vi undersökt effekten av hos en utprovad mix av mikronäringsämnen som bland annat innehåller antioxidanter, NAC, C-vitamin och epigallocatechin-3-gallate ( EGCG) i mer än 50 cancercellinjer inklusive lungcancerceller och mesoteliom in vivo och in vitro. Att denna kombination har visat sig hämma tumörtillväxt och andra mekaninsmer som involverar uppkomst och tillväxt av cancer är odiskutabelt! Vi har också visat att denna mix av nuturliga föreningar stimulerande effekt på uttrycket av P53, P21 och BAX (tumörsuppressor och pro-apoptopiska gener) under inhibering av Bc12 - en tumörfrämjande i olika leukemincancerceller. Det är intressant att notera att bland de mer än 90 olika publikationer som dokumenterar att denna kombination av mikronutrienter har anticancer-egenskaper så har ingen av dessa uppmärksammats av media. Den som läst denna artikel och insett fakta måste väl ändå finna det hela en aning häpnadsväckande?

Dr. Raths vetenskapliga studier har publicerats i ledande vetenskapliga journaler, inklusive proceedings of National Academy of Sciences, USA. och American Heart Assiciations. Han har skrivit ett flertal böcker som finns översatta i mer än tio språk, i Sverige har utgivits: "Varför djur inte får hjärtattacker ....människor dör av dem!"

Dr Matthias Rath har arbetat tillsammans med Linus Pauling som chef för hans forskningsinstitut under många år i USA, Linus Pauling som anses som en av de främsta forskarna genom tiderna ( Nobelpris i Kemin 1954 och fredspriset 1962) har en gång sagt om Doktor Rath: " Dina upptäckter är så viktiga att de hotar hela industrier, en dag kommer ett krig utkämpas för att förhindra att dina genombrott blir allmänt accepterade."

källor:
1. .J Exp Clin Cancer Res. 1997 Mar;16(1):11-4. Effect of vitamin E and beta-carotene on DNA strand breakage induced by tobacco-specific nitrosamines and stimulated human phagocytes.
2.JAMA. 2005 Mar 16;293(11):1338-47. Effects of long-term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer: a randomized controlled trial. Lonn E, Bosch J, Yusuf S, Sheridan P, Pogue J, Arnold JM, Ross C, Arnold A, Sleight P, Probstfield J, Dagenais GR; HOPE and HOPE-TOO Trial Investigators.
5. http://diabetolognytt.se/aterkommande/krans.html
6. J Am Coll Cardiol. 1999 Oct;34(4):1208-15. Differential effects of alpha- and gamma-tocopherol on low-density lipoprotein oxidation, superoxide activity, platelet aggregation and arterial thrombogenesis. Saldeen T1, Li D, Mehta JL.
7. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-3769
8. Helzlsouer KJ, Huang HY, Alberg AJ, et al. Association between alpha-tocopherol, gamma-tocopherol, selenium, and subsequent prostate cancer. J Natl Cancer Inst. 2000 Dec 20;92(24):2018-23.
9. Jiang Q, Wong J, Ames BN. Gamma-tocopherol induces apoptosis in androgen-responsive LNCaP prostate cancer cells via caspase-dependent and independent mechanisms. Ann N Y Acad Sci. 2004 Dec;1031:399-400.
10. Barve A, Khor TO, Nair S, et al. Gamma-tocopherol-enriched mixed tocopherol diet inhibits prostate carcinogenesis in TRAMP mice. Int J Cancer. 2009 Apr 1;124(7):1693-9.
11. Lu G, Xiao H, Li GX, et al. A gamma-tocopherol-rich mixture of tocopherols inhibits chemically induced lung tumorigenesis in A/J mice and xenograft tumor growth. Carcinogenesis. 2010 Apr;31(4):687-94.
12. Yu W, Park SK, Jia L, et al. RRR-gamma-tocopherol induces human breast cancer cells to undergo apoptosis via death receptor 5 (DR5)-mediated apoptotic signaling. Cancer Lett. 2008 Feb 8;259(2):165-76.
13. Klein EA, Thompson IM Jr, Tangen CM, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA.2011 Oct 12;306(14):1549-56.
14. Biochem Biophys Res Commun. 2006 Jul 28;346(2):447-53. Epub 2006 Jun 2. Tocotrienol-rich fraction of palm oil induces cell cycle arrest and apoptosis selectively in human prostate cancer cells.
15. Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16(3):498-504. Tocotrienol levels in adipose tissue of benign and malignant breast lumps in patients in Malaysia.
16. Cell Cycle. 2004 Feb;3(2):205-11. Tocotrienol-rich fraction of palm oil activates p53, modulates Bax/Bcl2 ratio and induces apoptosis independent of cell cycle association..
17. J Nutr. 2007 Aug;137(8):1938-43. In vivo angiogenesis is suppressed by unsaturated vitamin E, tocotrienol.
18. Int J Cancer. 2008 Aug 15;123(4):739-52. doi: 10.1002/ijc.23689. Vitamin E and cancer: An insight into the anticancer activities of vitamin E isomers and analogs.
19. Sci Transl Med. 2014 Jan 29;6(221):221ra15. doi: 10.1126/scitranslmed.3007653. Antioxidants accelerate lung cancer progression in mice. Sayin VI1, Ibrahim MX, Larsson E, Nilsson JA, Lindahl P, Bergo MO.
20. Nature Medicine 11, 1306 - 1313 (2005) Published online: 13 November 2005 | doi:10.1038/nm1320