A-VITAMIN (Retinol)

Är en fettlöslig vitamin Vitamin A är samlingsnamn för retinol och retinylestrar, retinal och vitamin-A-syra

A-Vitamin är bra för:
Synen, huden, slemhinnorna, skellettet, håret och immunförsvaret, främjar bildning av könshormoner. A-Vitamin är viktig för för att upprätthålla en god syn och har en betydelsefull funktion i ögats näthinna, ingår i pigmentet Rodopsin (synpurpur]. speciellt viktigt för mörkerseendet. Brist på A-vitamin kan orsaka dålligt mörkerseende som dock botas genom att A-vitamin åter tillförs.

Naturliga källor till A-vitamin är framförallt från animaliska produkter som t.ex lever och annan inälvsmat, men också i mjölk (mjölk i sverige är a-vitaminberikad) , ägg, fil, ost,
Det har beskrivits att redan 500 år före kristus så rekommenderades rå lever som bot mot nattblindhet
Karetenoider som kroppen omvandlar till a-vitamin finns i grönsaker och rotfrukter, den mest kända karetenioden är betakaroten som omvandlas effektivast till a-vitamin, morötter är en bra källa till betakaroten, man får bättre upptagning av karetenoider av kokta grönsaker än av råa. Karetenoider kan man inte överdosera eftersom kroppen endast omvandlar det a-vitamin den behöver

Bristsymtom
Dåligt mörkerseende och nattblindhet, vid långvarig brist skadas hornhinnan och utvecklas i svåra fall till blindhet, detta är den vanligaste orsaken till förvärvad blindhet i utvecklingsländer
Torr och grov hud
Xeroftalmi. ögonsjukdom som uppstår då ögats slemhinnor uttorkas, kan leda till blindhet
Ökad mottaglighet för infektioner
Skrovliga och sköra naglar

Rekommenderat dagligt intag i sverige är:
Män 900 Mikrogram
Kvinnor 700 Mikrogram
Gravida 800 Mikrogram
Ammande 1100 Mikrogram

I Sverige är det mycket ovanligt med brist på a-vitamin emedan det är ett stort problem i utvecklingsländerna där ca 250 miljoner barn lider brist på a-vitamin . eftersom det inte förekommer brist på a-vitamin hos Sveriges befolkning idag så finns det ingen anledning att äta a-vitamin som kosttillskott, äter man en normal kost så täcker man dagsbehovet av a-vitamin med god marginal

Överdosering:
huvudvärk, ömma armar och ben, illamående, nedsatt aptit, missfärgning av tandkött.
Kan ge fosterskador
Det har förekommit diskusioner huruvida överdosering kan ge benskörhet och idag verkar de flesta vara överens om att så är fallet

Säkert med betakaroten
Om man vill vara säker på att få i sig tillräckligt med a-vitamin utan risk för överdosering så är betakaroten ett bra och säkert allternativ som dessutom har andra fördelar
Betakaroten är en antioxidant och ett förstadium till a-vitamin som kroppen själv omvandlar till a-vitamin vid behov det är ett pigment som är rött eller oreange färgat, finns främst i morötter, röd palmolja (icke raffinerad) andra källor är persilja, grönkål, sötpotatis, spenat, mango, även i vissa alger såsom Dunaliella salina

Skyddar huden
Forskning visar att 10 veckors intag av betakaroten skyddar huden från att skadas vid solning, om man därefter fortsätter intaget av betakaroten så ökar man skyddet ytterligare för varje månad som man fortsätter med tillskottet.
Man har satt samman flera olika studier till en så kallad meta-analys och slutsatsen är att betakaroten faktiskt skyddar huden från att brännas vid intensiv solning , mellan 15-180mg betakaroten per dag har används i de enskilda studierna.
Forskarna vet inte exakt vad det är i betakaroten som har denna skyddande effekt, men deras teori är att eftersom betakaroten är en så pass kraftfull antioxidant så skyddar det huden mot den ökande mängden fria radikaler som bildas i huden när man utsätter den för sol.
Betakaroten bidrar också till att man får en vackrare brunfärg vid solning eftersom betakaroten stimulerar kroppens egna färgpiggment, en en djupare jämnare solbränna som sitter i längre, en något mer gyllenbrun nyans som vid vetenskapliga studier har visat sig uppfattas som mer attraktiv
Referenser:
1. Kopcke W, et al. Protection from sunburn with beta-carotene—A meta-analysis. Photochemistry and Photobiology. 2008; 82 (2): 284–288

Mer fördelar:
Betakaroten stärker immunförsvaret samt ökar motståndskraften mot förkylningar och infektioner
Betakaroten minskar risken för hudcancer orsakat av solande.
Bra för ögonen och nattseendet
Ökar kroppens tolerans mot gifter
Stärker kroppens slemhinnor och smörjer cellmembran
Sänker ditt kolesterolvärde.
Ger vackrare hy.

Hur mycket betakaroten ska man äta?
För få en betydande förstärkning i hudens motståndskraft mot solens skadliga strålar samt om man också vill få ett vackrare hudpigment
bör man komma upp i en daglig dos av ca 30 mg ( vid vanlig husmanskost kommer vi upp i ca 1-3 mg per dag.)
Det rekommenderas även att hålla denna höga dos 10 veckor innan och under tiden man utsätts för stark sol då skapar man ett bra inre skydd för huden och man bränner sig inte lika lätt

Överdosering
Det finns ingen risk att man överdoserar A-Vitamin via betakaroten eftersom kroppen skälv omvandlar det a-vitamin den
behöver via betakarotenet. när kroppen inte behöver a-vitamin omvandlas inget från betakarotenet.
Höga doser av betakaroten kan ge lös mage, ett annat tecken på att man tar för mycket betakaroten är att handflatorna blir gulfärgade, det betakaroten som kroppen inte omvandlar till a-vitamin lagras i underhudsfettet samt cirkulerar i blodbanorna, som sagts tidigare så märker man överdosering av berakaroten först genom gulfärgning av handflatorna, om man då skulle inta en fortsatt hög dos av betakaroten så skulle man även märka en gulfärgning av fotsulorna, all gulfärgning försvinner dock om man då gör ett uppehåll i sitt betakarotenintag

Betakaroten farligt?
I två undersökningar har man kommit fram till slutsatsen att för rökare är det skadligt att äta tillskott av berakaroten
De undersökningar som ligger till grund för dessa påståenden är 1. The Alpha-Tocopherol, Betakaroten Cancer Prevention Study (ATBC)
den andra: 2. The Beta Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET)
Emellertid har dessa undersökningar fått utstå kritik av en hel del forskare som bestämt tillbakavisar att betakaroten skulle vara farligt för rökare eftersom de menar att det finns en mängd fel och brister i utförandet av undersökningarna samt feltolkningar av resultat som ligger till grund för de slutsatser som fortfarande är den vedertagna sanningen hos media eftersom denna kritik aldrig tagits upp eller diskuterats där.

Sammanfattning av ATBC undersökningen:
ATBC Studien pågick mellan 1985-1993
29 133 deltagare ingick i undersökningen i åldrarna 50-69 år. alls av deltagarna hade rökt minst ett paket cigaretter om dagen i snitt
35,9 år . försökspersonerna delas in i 4 grupper: Grupp 1. 50 mg E-vitamin/dag. Grupp 2. 20 mg betakaroten/dag. Grupp 3. 50mg E-vitamin+
20mg betakaroten/ dag. Grupp 3: placebo
Resultat
Deltagare som fick betakaroten: 18% ökning av lungcancer
Deltagare som fick E-vitamin: Varken ökning eller minskning av lungcancer
Deltagare som fick E-vitamin + betakaroten:Varken ökning eller minskning av lungcancer
Förutom detta gav undersökningen en andra intressanta resultat såsom att de män som gavs E-vitamin hade 34% färre fall av prostatacancer,
samt 16% färre fall av tjocktarmscancer, samt hade minskad risk att få hjärnblödning.

Sammanfattning av CARET-undersökningen:
18314 deltagare (män och kvinnor) 60% rökare, 22% före detta rökare, 39% hade varit utsatta för asbets, de delades in i två lika stora grupper, ena gruppen fick 25000 IE A-vitamin och 30 mg betakaroten dagligen, andra gruppen fick placebo. undersökningens längd var planerad till 6 år, men avslutades efter 4 år då ökningen av lungcancer var 28 % högre i A-vitamin/ betakarotengruppen.
Antioxidanter har visat sig kunna hämma en cancertumör i vissa kritiska start och utvecklingsfaser, med tanke på att det tar 20-30 år för lungcancer
att utveckla sig och med tanke på att vid försökspersonerna i dessa undersökningen har rökt så pass många år (i ATBC 36 år) finns sannolikt
risken att dessa kritiska start och utvecklingsfaser redan passerats
Författarna till ATBC undersökningen erkänner själva att ett dagligt intag av 20mg betakaroten under en 6 års-period är för kort tid att ha någon
hämmande verkan om så är fallet. dessutom har man inte gjort någon screening vid undersökningens början med syfte att upptäcka tidiga fall av lungcancer

För låga doser
Vid ATBC undersökningen använde man en dos av betakaroten som endast utgör 10% av den dos som man rekommenderas till rökare i
cancerförebyggande syfte enligt (Cancer Research 1992; 52: 5707-5712).
Man använde endast syntetiskt betakaroten vid dessa undersökningar, man menar att syntetiskt betakaroten har betydligr sämre effekt än naturligt.
De doser av E-vitamin som användes (50 IE) undersökningen utgör bara 3-25% av de doseringar än de som vid mer än 20 tidigare undersökningar visat sig minska risken för cancer.
De två vetenskapliga tidskrifterna American journal of clinical nurition och The british medical journal har riktat kritik mot ATBC undersökningen och har skrivt att Finland är ett av de mest olämpliga länderna i världen att utföra en sådan undersökning eftersom alkoholmissbruket bland rökare i Finland är speciellt stort, alkohol hämmar nämligen upptagningen ac betakaroten och E-Vitamin.
Andra menar att orsaken till att finland har större förekomst av lungcancer än sina grannländer kan bero på att Finland blev utsatt för stora mängder radioaktivt nedfall under Tjernobyl olyckan och de större antal lungcancerfall som förekommer i Finland ej enbart kan bero på rökning.

Det privata forskningsinstitutet i Washington USA: AAR (The Alliance For Aginh Research ) står fortfarande fast vid sina rekommendationer om att det är cancerförebyggande att inta 10-30 mg betakaroten per dag. Det är svårt att förstå de negativa resultaten av ATBC och CARET undersökningarna säger Dan Perry och menar att diskutionen om betakarotens farlighet har fått fel propotioner

Betakaroten tillsammans med Selen
Betakaroten i kombination med Selen ger skydd mot cancer, det visade till exempel en undersökning som utfördes i Kina ( J Natl Cancer Inst. 1993 Sep 15;85(18):1483-92.) denna undersökning visar att betakaroten effektivt skyddar mot lungcancer om man tar det i kombination med Selen.
samt E-vitamin. Selen förstärker också E-vitaminets anticancereffekt.
man kan också notera i samband med detta att Finland har mycket låga selanhalter i sin lantbruksjord.

Många kritiker menar att det är olämpligt att utföra en vetenskaplig undersökning där man enbart använder enbart betakaroten isolerat för att visa dess egenskaper.
Det har tidigare visat sig att olika typer av karotener i samverkan är effektivt vid förebyggande av cancer med detta kan man dra slutsatsen att betakaroten mest sannolikt samverkar med en rad andra karotener och som nämnts ovan också blir effektivast i kombination med rätt mängd Selen och E-vitamin
Författaren till ATBC-undersökningen nämner Selens goda effekter som cancerförebyggare och refererar till den Kineska undersökningen som beskrivs ovan samt uttalar sin egen förvåning över det uteblivna positiva resultater av ATBC undersökningen.

Slutsatsen av allt detta bör bli att man kan äta betakaroten som kosttillskott även om man är rökare, speciellt om man kombinerar med selen och e-vitamin