Vitamin B9 (Folat/Folsyra)

Vitamin B-9, Folat och Folsyra är olika former av vitamin B-9, Folat är den naturliga formen av -viamin B-9 som finns i olika livsmedel, Folsyra
är på ett konstgjort väg framställt folat och som används i kosttillskott och för berikning av livsmedel.

Vad är vitamin B-9 bra för?
Är viktig för bildning av röda blodkroppar, normal celldelning, för att fostret skall utvecklas normalt under en graviditet. låga halter av folat i
kroppen under en graviditet ökar risken att barnet får ryggmärgsbrock.
Hörselnedsättning hos äldre
En studie visat att extra tillskott av vitamin B-9 kan bromsa utvecklingen av hörselnedsättning hos äldre med låga folatnivåer i sin kost samt
höga värden av homocystein i blodet.
Auerhahn C. Daily folic acid supplementation for 3 years reduced age related hearing loss. Evid Based Nurs. 2007 Jul;10(3):88.

Makudegeneration
En stor studie visar att kvinnor som dagligen tog 2500 mikrogram folsyra tillsammans med 500 mg vitamin B-6 samt 1000 mikrogram
vitamin B-12 minskade risken att utveckla AMD (Age Makular Degeneration) en ögonsjukdom som kan orsaka synnedsättning.
Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, et al. Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination treatment and age-related macular degeneration in women. Arch Intern Med. 2009;169:335-41.

Depression
Studier visar att 15-38% av de som lider av depression har låga folatnivåer i kroppen och de som har de lägsta nivåerna tenderar att vara de mest
deprimerade.
I en studie fann man att personer som inte blev bättre av antidepressiva läkemedel också hade låga nivåer av folsyra.
I en dubbelblind placebo kontrollerad studie fann man att kvinnor som dagligen intog 500 mikrogram vitamin B-9 fick bättre resultat av detta än
läkemedlet prozac.
Alpert JE, Mischoulon D, Nierenberg AA, Fava M. Nutrition och depression: fokus på folat Nutrition.. 2000, 16:544-581.

Cancer
Folat i kosten tycks kunna skydda mot vissa former av cancer, i synnerhet cancer i tjocktarmen, men även bröstcancer, livmoderhalscancer,
cancer i bukspottskörtel och mage.
Emellerid är dessa antaganden baserade på befolkningsstudier som visar att människor som får i sig stor mängd naturligt folat via sin kost i betydligt
mindre utsträckning är drabbade av dessa cancerformer.
Forskarna vet inte exakt hur folat bidrar till att förebygga cancer, men en teori är att folat håller cellernas DNA friskt och därigenom förhindrar
mutatitoner som kan leda till cancer.
Lågt intag av folat kan öka risken för bröstcancer, särskilt för kvinnor som regekbundet dricker alkohol.
En stor studie som omfattade mer än 50 000 kvinnor och som följdes över tid , tyder på att adekvat intag av folat i samband med regelbunden
konsumtion av alkohol, minskar risken för bröstcancer.
källor:
Rock CL, Michael CW, Reynolds RK, Ruffin MT. Förebyggande av livmoderhalscancer Crit Rev Oncol Hematol 2000,.. 33 (3) :169-185.
Sellers TA, Kushi LH, Cerhan JR, et al. Dietary folate intake, alcohol, and risk of breast cancer in a prospective study of postmenopausal women. Epidemiology. 2001;12(4):420-428.
Su LJ, arabiska L. nutritionsstatus folat och tjocktarmscancer risk: bevis från NHANES I epidemiologiska uppföljningsstudie Ann Epidemiol.. 2001, 11 (1) :65-72.
Rohan TE, Jain MG, Howe GR, Miller AB. Dietary folat konsumtion och bröstcancerrisk [kommunikation]. J Natl Cancer Inst. 2000; 92 (3) :266-269.
Mayne ST, Risch HA, Dubrow R, et al. Näringsintag och risk för subtyper av esofagus och ventrikelcancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001; 10:1055-1062.
Jänne PA, Mayer RJ. Chemoprevention av kolorektal cancer N Engl J Med 2000;.. 342 (26) :1960-1968

Skillnad mellan Folat och Folsyra
Många hävdar att folat och folsyra i princip är samma näringsämne, folsyra anses vara en kompletterande form av folat, men det finns en viktig
skillnad mellan dessa två föreningar.
Det finns nämligen indikationder på att höga doser av den syntetiska formen av detta näringsämne inte bara är onödigt utan även kan vara både
skadligt och cancerframkallande
Folat är vitamin B9 i dess naturliga form, det är de olika Tetrahydrofolat derivat som finns naturligt i livsmedel, medan folsyra hänvisar till den oxiderade syntetiska substans som används i så gott som alla kosttillskott samt för berikning av olika livsmedel
Den formen av folat som kan ingå i den metabola cykeln är tetrahydrofolat (THF).
Naturliga folater metaboliseras i tunntarmens slemhinna medan folsyra genomgår sin första metabolisering i levern där omvandling till THF-
formen kräver enzymet Dihydrofolatreduktas, detta enzym har en låg aktivitet i levern.
Om man under längre tid har ett mycket högt intag av folsyra kan det innebära att man får onaturligr höga nivåer av ometaboliserad folsyra
i blodet.

Risker med folsyra
Många forskningsrapporter tyder på att det finns risker med överdriven konsumtion av denna syntetiska variant av vitamin B-9,
forskare har en hypotes att överdriven konsumtion av folsyra kan leda till ökad risk för cancer, samt även öka hastigheten på
tillväxten hos cancertumörer.

Vitamin B-9 (Folat) från naturliga källor är bäst.
Trots dessa rön om att det finns risker med överdriven konsumtion av syntetisk folsyra, så råder det inga tvivel om att ett adekvat intag av
folat från naturligt folatrika livsmedel är mycket viktigt för hälsan, speciellt kvinnor i fertil ålder måste se till att ha ett tillräckligt högt intag före
och under graviditet.
Bra källor till naturligt folat är Torrjäst (Öljäst) Linser, Bönor, Spenat, Ruccola speciellt mörka gröna bladgrönsaker, Broccoli, Blomkål, Rödbetor.
några av de bästa källorna till folat är kalvlever och kycklinglever (gravida bör inte äta lever på grund av högt A-vitamininnehåll), ägg är en bra källa till folat (ett ägg ger 11% av dagsbehovet.) 5dl mjölk ger 34% av dagsbehovet. Apelsiner, om du äter 100 gram spenat får du i dig 194 mikrogram folat, 100 gram broccoli ger 174 Mikrogram
Marmite är en produkt som skapades 1902 i England där det fortfarande är ett mycket populärt smörgåspålägg, tillverkas av jäst extrakt, en biprodukt från öltillverkning, det finns även en Australisk variant som heter Vegemite.
100g marmite innehåller 1010 Mikrogram naturligt folat, 5 gram (en tesked) 50 Mikrogram

Vitamin B-9 tillskott
Kvinnor som planerar att bli gravida bör ha ett intag på 800-1200 mikrogram folat per dag under flera månader före graviditeten.
Det kan vara svårt att komma upp till denna nivå av folatintag enbart genom en diet som baseras på folatrika livsmedel, här kan det vara
motiverat med ett extra tillskott av vitamin B-9.
De flesta B-9 vitamin tillskott innehåller dock den syntetiska varianten folsyra, vilket man bör undvika, du bör istället leta efter produkter vars B-9 källa är Metafolin som är den naturligt aktiva formen av folat som vi redan har i kroppen. alternativt kan man leta efter 5- Metyltetrahydrofolat
eller 5-MTHF på etiketten. som också är naturlig form av folat.
Källa: http://chriskresser.com/folate-vs-folic-acid

Brist på B-9
Allmänna trötthetssympom, yrsel, huvudvärk, Anemi,(vid svår anemi även andfåddhet),
Ger försämrat immunförsvar, under en graviditer kan folatbrist leda till att barnet får ryggmärgsbrock (neuralrörsdefekter), ökad risk
för missfall samt att barnet föds med för låg födelsevikt samt risk för tidig födsel.

Vanliga orsaker till brist:
Alkoholism, dålig kosthållning, stress, intag av olika mediciner ( se nedan), vissa blodsjukdomar Sicklecellanemi och Tallasemi kan leda till en onormalt hög omsättning av röda blodkroppar, den mängd folat man får i sig via den dagliga kosten är då inte tillräckligt varvid det är befogat med extra tillskott av B-9.
Glutenintolerans (Celiaki) ger försämrad upptagning av folat via tarmen

Läkemedel som sänker kroppens nivå av folsyra:
Antacida (magsyrehämmare)

H2-blockerare, (magsyrahämmare) inkluderar Famotidon (Pepsid), Ranitidin ( Zantac), Cimetidin (Tagamet)

Protonpumpshämmare ( magsyrehämmare) inkluderar Esomeprazol (Nexium), Lansoprazol (Prevacid), Omeprazol (Prilosec), Rabeprazol
(Aciphex)

Gallsyrebindare, används för att sänka kolesterol, inkluderar Kolestipol (Colestid) Kolestyramin. Colesevelam

anti-seizure/anticonvulsant läkemedel.- inklusive fenobarbital, primidon (Mysoline), karbamazepin (Tegretol)

Icke stereoida antiinflammatoriska läkemedel - inkluderar ibuprofen och naproxen

Sulfasalazin. används för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom och reumatoid artrit

Metotrexat. (cellgift)

Trimetoprim. används för att behandla urinvägsinfektioner

Vissa antikonvulsiva läkemedel som används för att behandla epelepsi
t,ex Phenytoin (Dilantin) möjlig risk att extra tillskott av folat försämrar medicinens effektivitet, rådgör med din läkare innan du tar extra B-9.

Cytostatika läkemedel:
Extra tillskott av folsyra kan öka mängderna av 5-flouroucil och Capecitabin (xeloda) till farliga nivåer i kroppen.
folsyra sänker effektiviteten hos cytostatika som innehåller Metotrexat, men det är vanligt att läkaren ordinerar extra tillskott av folsyra för
att lindra och motverka biverkningar som som metotrexat ger, man tar då inte folsyra samma dag som metotrexat.
Om du tar cellgifter bör du rådgöra med din läkare innan du tar extra tillskott av B-9.

Rekommenderat intag av Vitamin B-9 per dag:
Barn 6-11 månader 50 Mikrogram
Barn 12-23 månader 60 Mikrogram
Barn 2-5 år 80 Mikrogram
Barn 6-9 år 130 Mikrogram
Kvinnor 10-13 år 200 Mikrogram
Kvinnor 14-17 år 300 Mikrogram
Kvinnor 18-30 år 400 Mikrogram
Kvinnor 31 år och uppåt 300 Mikrogram
Gravida 500 Mikrogram
Ammande 500 Mikrogram
Män 10-13 år 200 Mikrogram
Män 14 år och uppåt 300 Mikrogram
Källa: Livsmedelsverket

Extra tillskott av B-9 bör inte tas samtidigt som man tar läkemedel med Tetracyklin eftersom det stör absortionen och effektiviteten hos detta
läkemedel.
B-9 i högre doser
Övrigt