VITAMIN B-12 (Kobolamin)

Vitamin B-12 vid depression
Behandling av depression med vitamin B-12 samt vitamin B-9 (folsyra) bör tas på allvar och övervägas eftersom studier visar att det är mycket vanligt med med låga nivåer av dessa ämnen hos personer som lider av depression
det visar en vetenskaplig rapport som publicerades år 2005 (J Psychopharmacol January 2005)
Vitamin B-12 främjar kroppens produktion av Serotonin och Dopamin, dessa ämnen ger dig välbefinnande/
må bra känsla.

Mjölksyra
Vitamin B-12 en funktion i kroppens kolhydratomsättning.
vid Vitamin B-12 - brist har man observerat en ökning av mjölksyra och pyruvat med 50 till 80%
Vitamin b-12 stödjer bildandet av nya röda blodkroppar samt DNA och RNA

B-12 skyddar mot alzheimers
I en studie från karolinska institutet visar man att Vitamin B-12 skyddar mot Alzheimers sjukdom. forskningsresultaten
är publicerade i tidskriften Neurology 19 Oktober 2010.
- Jag blev mycket positivt överraskad att sambandet är så pass starkt.säger Miia Kivipelto som är en av studieförfattarna.
Miia Kivipelto är Professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, hon forskar kring förebyggandet av demens
studien bygger på 271 Finska personer i åldersgruppen 65-79 år som samtliga var friska vid studiens början. man testade
förekomsten av aminosyran Homocystein, höga värden av detta ämne är kopplat till utvecklandet av demens.

Vitamin B-12 sänker nivån av Homocystein.
Under de sju år som studien pågick utvecklade 17 deltagare i studien Alzheimers sjukdom, forskarna fann att höga nivåer av Homocystestein är kopplat till denna sjukdom, Även om det naturligtvis finns fler faktorer för utvecklandet av Alzheimers såanser forkarna anser att deras forskningsresultat ger ett stöd för att det finns ett starkt samband mellan utvecklandet av demens och låga B-12 nivåer.
Vid denna studie fann man att förvånansvärt många äldre personer har låga nivåer av Vitamin B-12,
Din hjärna mår bra av vitamin B-12 eftersom detta ämne stöder hjärnans minnesfunktioner

Brist på Vitamin B-12 är relaitivt vanligt, speciellt om du:
Är rökare eller dricker mycket alkohol
Äter strikt vegankost eftersom detta ämne endast finns i animalisk föda.
Använder P-piller
Är gravid
Är äldre
Använder sömntabletter
Haft långvariga diareer
Haft tarminfektioner
Utöver detta ger stress också ökat behov av Vitamin B-12, brist ses också i fall av parasitinfektioner speciellt vid
bandmask.

Källor till vitamin B12:
Man får normalt sett i sig tillräckligt med Vitamin B-12 via kosten, men bör tänka på att det främst finns i animaliska livsmedel, Finns främst i kött, fisk, skaldjur, ägg, lever, mjölk och ost.det finns B-12 berikad sojamjölk

Rekommenderat intag
Behovet av vitamin B12 varierar med bland annat ålder och kön. Det rekommenderade dagliga intaget är:

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag mikrogram
Spädbarn 6-11 månader 0,5
Spädbarn 12-23 månader 0,6
Barn 2-5 år 0,8
Barn 6-9 år 1,3
Barn 10-13 år 2,0
Vuxna 2,0
Gravida 2,0
Ammande 2,6
Källa:Livsmedelsverket.

man kan inte överdosera vitamin b12 eftersom det är vattenlösligt och överskottet försvinner ut med urinen.