Håravfall och tunnhårighet

Håravfall kan vara psykiskt påfrestande och påverka den psykiska hälsan. trots att det hos män är mycket vanligt att bli tunnhårig så kan det hos många ha en negativ inverkan på självkänslan och hos kvinnor så är det ofta ännu mer jobbigt att bli drabbad. de främsta orsakerna till håravfall är:

Ärftligt håravfall

Åldersbetingat håravfall.

Alopecia areata

Plötslig stress/ traumatisk händelse

Medicinska tillstånd såsom cancerbehandling

Hormoniella orsaker

Ärftligt håravfall (Androgenetic Alopecia)  är vanligast och drabbar i framst män, men också kvinnor kan ärva detta anlag,  detta genetiskt betingade håravfall kan ärvas både från fadern och moderns sida

Stress kan orsaka håravfall, en svår och chockartad händelse i livet kan utlösa håravfall (ofta fläckvis) och kallas då Telogen effluvium, (betyder tillfällligt håravfall) håret växer i de flesta fall ut igen men ofta med förlorat pigment.

Vad kan man göra åt det? befintliga behandlingar

Minoxidil 

Många blir hjälpta av att använda minoxidil men det absolut inte något botemedel mot tunnhårighet och resultaten är inte bestående.

The Upjon Company utvecklade minoxidil på 1950-talet i USA  för att behandla svårläkta sår, men efter många tester speciellt på hundar visade det sig att det inte var speciellt effetktivt, men forskarna kom fram till att det fungerade som vasidilator dvs det får blodkärl att slappna av och man började använda minoxidil som oral blodtryckssänkare (Loniten)   patienter upptäckte även att läkemedlet även stimulerade hårväxt, av. 1988 fick man patent på ett preparat för att benhandla tunnhårighet (ROGAINE)  preparatet appliceras morgon och kväll på tunnhåriga områden. det kan bromsa upp håravfall och hos vissa män, till och med skapa en viss återväxt, hos en del ger det dock ingen effekt alls, man får bäst resultat ju tidigare man börjar med behandlingen, alltså unga män som upptäcker att de börjat att de börjat tappa hår har bäst chans att få ett gott resultat om man börjar med minoxidil. Nackdelar kan vara att man hela tiden måste fortsätta med behandlingen för att upprätthålla resultatet och det är ju också förknippat med kostnad. Maximal effekt uppnås efter sex månader, om du redan är helt skallig kommer kan du knappast räkna med att få tillbaka ett tjockt hår. eventuell biverkningar kan var till exempel en allergisk reaktion som gör att man svullnar upp i ansiktet  läppar och svalg, man kan få svårt att svälja , yrsel, huvudvärk , hjärtklappng.  Varunamn med minoxidil: Rogaine, Recrea, minoxidil Orifarm.

Propecia

Finasterid är den substans som ingår i Propecia som är avsett för behandling av manligt håravfall, Propecia är inte rekommenderat att använda för kvinnligt håravfall , kvinnor som är gravida avråds absolut från all kontakt med läkemedlet då det anses vara risk för fosterskador. Propecia hämmar ett enzym (5-alfareductas) som omvandlar testosteron till dihydrotestosteron((DHT) som i sin tur leder till håravfall hos främst män, men även hos kvinnor. Finasterid var från början ett läkemedel avsett för behandling av godartad prostataförstoring, då under namnet Proscar, 1997 godkändes finasterid även för behandling av håravfall. för behandling av håravfall är den dagliga dosen 1mg. när man tar läkemedlet sjunker DHT-nivåerna i blodet med ca 70%. Hur effektivt är då propecia? För många män bromsas håravfallet upp och till och med slutar helt vissa upplever till och med en viss återväxt av hår, i en studie som omfattade två ettåriga kliniska tester visade man att behandlingen med finasterid gav 15% ökning av hår i vertex hårbotten (området på toppen av huvudet). En anna studien från Japan som bygger på 10-års användande av finasterid visar man att mer än 90% av män som använt finasterid upplever förbättringar. Sammafattningsvis kan man säga att Propecia fungerar, de flesta män som använt propecia får alltså förbättringar.

Nackdelar och biverkningar:

Minskad sexlust

Erektil Disfunktion

Smärta eller obehag i testiklar

Minskad utlösningsvolym

Innan du blir avskräckt av dessa potentiella biverkningar så är det viktigt att informera om att vid studier av Proscar (finasterid mot prostataförstoring) som ges i högdos 5mg/dag så var det bara en liten andel som hade dessa biverkningar. vid kliniska studier av Proscar  rapporterade 8% av männen negativ effekt på erektion. 6,4% minskad libido, 3,4% minskad utlösningsvolym. Vid kliniska studier av finasterid i dosen 1mg/dag för håravfall så rapporterade 1,89% försvagad libido, 1,3% problem med erektion. Man måste också nämna att många som ingick i studien men som fick placebo också rapporterade dessa biverkningar.

Laserterapi

Teorin bakom behandling med lågenergilaser är främst att skapa ökad blodcirkulation i det område som behandlas , resultaten av behandling är högst individuella, behandlingen kan sakta ner håravfallet och vissa upplever att de får tjockare hår medan andra inte får något resultat alls, om man nästan blivit helt skallig så kan man knappast vänta sig att få tillbaka i tjockt hår. Många kliniket rekommenderar att man ska köra en kur med laserbehandlingar som sträcker sig över ett helt år, en sådan kur kan kosta över 30000 kronor. därtill kan tilläggas att när behandlingen upphör så kommer håravfallet tillbaka.

PRP-Behandling

PRP= Platelet Rich Plasma = Trombocytrik Plasma, kallas även vampyrmetoden, Behandling går till på så sätt att man tar ca 24ml av patientens eget blod (3-4 provrör á 8 ml), sedan utvinns den trombocytrika plasman genom centrufugering, denna plasma blir en koncentration av tillväxtfaktorer, proteiner och hormoner, i vanligt blod är dessa tillväxtfaktorer relativt utspädda och utgör endast ca 1% av volymen. PRP Behandling har länge använts inom bland annat idrottsmedicin för att påskynda läkning, det har visat sig att PRP-Behandling även stimulerar hårtillväxt, behandlingen fungerar bra för både män och kvinnor som blivit tunnhåriga. En behandling för hela huvudet kan kosta ca 4000 kronor, man rekomenderar i de flesta fall 3-4 behandlingar, dessa behandlingar med en månads mellanrum. Prp-behandlingen har en föryngrande effekt på hårsäckarna samt ökar blocirkulationen och ger förnyad celltillväxt som ger starkare hår. prp-behandlingen återställer försvagade hårsäckar till dess forna storlek och styrka, så det måste alltså finnas hårsäckar kvar för att behandlingen skall blit lyckad. återigen är det också individuellt hur man svarar på behandling. Märkbar hårtillväxt uppkommer efter 3-6 månader och nytt tjockare hår av bättre kvalitet växer ut, Hur länge håller då den positiva effekten i sig? Den positiva effekten av PRP behandlingen är inte permanent men kan hålla i sig upp till 18 månader, därefter måsta man göra en ny behandling.

Hårtransplantation

Hårtransplantation går ut på att man flyttar befintliga hårsäckar från ett område som har tillräckligt tätväxande hår, vanligtvis bak och på sidan av huvudet. i sällsynta fall kan man också ta hår från bröstbehåring, detta om man är för tunnhårig bak och på sidorna på huvudet. området där man tar hår ifrån kallas donatorområde. man kan därefter flytta hårsäckarna och fylla i hårfäste eller ovanpå huvudet, men man kan också flytta det till ansiktet för att få ett fylligare skägg eller till ögonbryn.

Den metod som ger bäst resultat och är mest utvecklad är den så kallade FUE-metoden (Follicular Unit Extraction)  om kirurgen är skicklig ger den ett resultat där det inte går att se att man gjort en operation, metoden går ut på att man extraherar enskilda hårsäckar med ett speciellt instument, många kliniker har förfinat detta instrument så att diametern är endast 0,60mm, man planterar sedan in hårsäcken med en speciell inplantatpenna, eftersom men flyttar hårsäck för hårsäck så är det mera tidskrävande utförs så gott som alltid under lokalbedövning,  hårsäckarna tas från baksidan och sidorna av huvudet. begränsningar finns som att t.ex man kan inte ta för mycket hår från sidorna och baksidan av huvudet, man kan också ha tunnt hår även på baksidan av huvud och begränsas av det.

Läs  mer om hårtransplantationens historia här

Framtiden

Den ultimata lösningen vore naturligtvis att kunna klona hårsäckar så att man sedan kan bestämma hår tjockt hår man vill ha utan begränsningar. ett antal företag arbetar för att för att förverkliga detta, men ännu har ingen lyckats, nedan presenteras några av dessa företag som kan komma att presentera banbrytande behandlingar och produkter

SHISEIDO/REPLICEL (RCH-01)

Företagen Shiseido / Replicel  utvecklar en metod som de kallar RCH-01, en stamcells behandling som  innebär att man tar patientens egna hårsäcksceller genom en liten stans biopsi på baksidan av huvudet , dessa hårsäckar är också immuna mot DHT, i basen av hårsäcken finns  DSC-celler (Derma shetcup Cells)  dessa celler reglerar tillväxt av hårstrået och det är just dessa som man utvinner för att sedan placera i odling för att föröka i miljontal, Sedan injeceras dessa tillbaka i patientens skalliga områden. RCH-01 genomgick en testfas på mänskliga patienter mellan år 2016 till 2018 sedan hördes ingeting på länge om resultatet förrän år 2020 då Shiseido medgav att resultatet var en besvikelse, för närvarande genomgår RCH-01 en ny test där man provar fler injektioner under kortare tid, resultatet från detta skall vara klart i slutet av år 2022. företaget Shiseido har också ett forskningsprogram där man inriktar sig på IPS-celler, framtida behandling med IPS-teknik skulle potentiellt kunna ge obegränsad håråterväxt.

EPIBIOTECH (EPI-001)

Ett Sydkoreanskt bioteknikföretag utvecklar ett brett spektrum av behandlingar, har specialicerat sig på cellterapi, en av dessa behandlingar kallar de EPI-001, de förbereder klinisk prövning i Korea år 2022. behandllingen går ut på att odla och föröka patientens egna hårsäckceller (DP-CELLER= Dermal Papilla) för att sedan injicera dem tillbaka i patienten.

HAIRCLONE

Ett biotekningföretag som bland annat planerar att öppna en hårfollikelbank där patienter skall kunna lämna in hårfolliklar som sedan lagras genom kryokonservering, det är då tänkt att dessa skall odlas och förökas och när tekniken är mogen planteras in hos patienten igen.