Näsplastik  (Rhinoplastik)

Näsan är en viktig del av hur vi uppfattar vårt utseende, många är missnöjda med sin näsa
Vanligt är att man vill förminska sin näsa, göra den smalare eller en krokig näsa vill många göra rakare. Det kan också handla om att man tycker nästippen är för lång. Allt detta går att åtgärda men det är viktigt att ha realistiskta förväntningar på en operationen. När du kommer på konsultation är det viktigt att din plastikkirurg är duktig att kommunicera vad som för möjligt att göra och vad du kan förvänta dig för resultat av operationen. De flesta plastikkirurger kan idag visa det förväntade resultatet i en 3D-simulering, lägsta ålder för näsoperation är 18 år men helst vill man vänta med en en operation till patienten är 25 år.
Operationen utförs under narkos

Det finns två tekniker när man utför näsplastik, de benämns öppet eller sluten teknik, vilken teknik som används är beroende på vilket förändring som man vill göra, många kliniker föredrar öppen teknik då kirurgen har bättre överblick vad han gör, samt kan man hålla nere blödning till ett minimum vid denna teknik.Vid öppen teknik så går man in via ett snitt mellan näsborrarna, man får att ärr i vävnaden mellan näsborrarna (kulumella)
Vid sluten teknik görs snitt inuti näsborrarna,  en fördel med detta är att man undviker synliga ärr på utsidan av näsan.  Andra fördelar är att man får färre blåmärken jämfört med öppen kirurgi, läkningsprocessen blir kortare samt att mjukvävnad och hud får mindre skador

Efter operationen konvalecenstiden

Efter operationen får man gips över näsan, detta främst för att förhindra svullnad . Det ska sitta kvar upp till två veckor. Om det endast utförts nästippsplastik så kan man ta bort tejpen Efter ca 5 dar.
Efter operationen är man svullen och det kan uppstå blånad under ögonen. När man tar bort gipset bör man se hur slutresultatet kommer att bli.   näsoperation tar längre tid att läka jämfört med andra operationer. Och det kan ta ända upp till 18 månader innan den läkt färdigt.
Man kommer på slutkontroll Efter 12 månader.
Komplikationer
Blödning efter operationen kan förekomma, svårt att andas genom näsan nästäppa i ca två veckor.