Vitamin B6 (Pyridoxin)

Vitamin B6 är en i gruppen av 8 b-vitaminer, den är vattenlöslig vilket innebär att kroppen inte lagrar den utan måste tillföras dagligen.
(Pyridoxin är det samma som vitamin b6, i texten nedan används båda benämningarna.)
Pyridoxin är en antioxidant.

Vad är Pyridoxin bra för?
Pyridoxin spelar en vilktig roll i ämnesomsättningen när kroppen ska omvandla kolhydrater, protein och fett till energi.
Behövs för nybildning av röda blodkroppar.

Gör dig gladare:
Eftersom Pyridoxin ökar Serotoninhalten samt nivån av GABA i blodet (GABA. Gammaaminosmörsyra är en i hjärnan naturligt
förekommande signalsubstans med hämmande effekt, GABA har alltså en lugnande effekt som stödjer kroppens hantering av av stress
och ångest, bidrar till bättre sömn m.m. Kroppen kan själv tillverka detta ämne av Glutaminsyra.

B6 Används för att behandla en typ av blodbrist som kallas sideroblastisk anemi
Behandling av vissa typer av anfall hos spädbarn när de ges intravenöst ( av IV ) .

Makuladegeneration
Viss forskning visar att pyridoxin med andra vitaminer inklusive folsyra och vitamin B12 kan förhindra en ögonsjukdom som kallas makuladegeneration .

Hjälper mot allergi och astma
Terapeutisk dos ca 100-200mg/dag
Reynolds RD. et al. ”Depressed plasma pyridoxal phosphate concentrations in adult asthmatics”. Am J Clin Nutr, 1985;41:684–8.

Lindrar illamående vid graviditet.
Terapeutisk dos upp till 100mg/dag

Stärker immunförsvaret

Lindrar PMS-Smärtor
Doser upp till 500mg/dag har hjälpt många kvinnor.
Abraham GE. et al. ”Effect of vitamin B6 on premenstrual symtoms in women with PMS. A double blind crossover study”.
Infertility, 1980:3:155–65.

Naturlliga källor
De bästa naturliga källorna till vitamin b6 är framförallt köttprodukter såsom Nötlever, Grislever, Nötkött, Griskött, Kyckling, Fisk såsom Lax, Tonfisk men även alla andra typer av fisk är goda källor, spannmål, Bananer, nötter, avokado

Symtom på brist
Högre Homocysteinnivåer ses vid B6 brist men förekommer också vid brist på vitamin- B12 och B9.
Ger symtom på hud såsom spruckna och svullna läppar, fjällande hud, svullen och inflammerad tunga, eksem, akne, håravfall,
Brist ger symtom på nervsystemet såsom muskelryckningar, depression
underskott av vitamin b6 ger försämrat immunförsvar.
Ökade PMS smärtor
astma
impotens,
njursten
Reumatiska besvär
Sömnbesvär.
Underskott på pyridoxin lan leda till blodbrist (anemi)
Trötthetssymtom

Vitamin B-6 är viktig för kroppens ämnesomsättning och för att omvandla kolhydrater, fett och protein till energi,
om du märker att du är ovanlgt trött eller fort blir trött under träning - kan orsaken vara brist på vitamin b 6
Långvarigt låga nivåer av B6 ger ökad risk för hjärtinfärkt.
Höga nivåer av homocystein tycks ha samband med ökad risk för hjärtsjukdom och vitamin b6 verkar hämmande på homocystein.

Rekommenderat intag:
Män 1,6 mg/dag
Kvinnor 1,2 mg/dag
Gravida 1,5 mg/dag
Ammande 1,6 mg/dag
Barn ca 0,8 mg/dag
Källa: Rekommenderat Dagligt Intag (RDI) av vitamin B6 enligt Nordiska Närings Rekommendationer (NNR 2004)
Ökat behov vid: Användande av p-piller, Stress, Alkoholism, extremt dålig kosthållning,

Följande mediciner minskar nivåerna av Pyridoxin i kroppen och ger behov av extra tillskott:
* Cycloserine används för att behandla tuberkulos (tbc)
* Teofyllin (TheoDur), används för att behandla astma
* Penicillamin, används för att behandla reumatoid artrit
* Hydralazine (Apresoline), används för att behandla högt blodtryck
* Isoniazid, används för att behandla tuberkulos
* Levodopa Medicin mot parkinssons sjukdom

Observera
Eventuellt extra tillskott av vitamin B6 i samband med intagande av mediciner bör vara i samråd med din läkare.
Intag av vitamin b6 i högre doser
Det är mycket svårt att överdosera B6, det krävs enormt överdrivna doser för att några toxiska effekter skall ses
Vid doser över 500mg/dag så har under lång tid så har man sett neuroligisk påverkan. under 500mg per dag är biverkningar
mycket sällsynta. vid extremt stora doser på flera gram per dag så kan effekten bli, illamående, kräkningar, domningar, sömnbesvär.
mycket starka minnen av drömmar.

Övrigt att tänka på:
Levodopa (L-dopa) - Vitamin B6 minskar effektiviteten av levodopa, en medicin som används för behandling av Parkinsons sjukdom
Fenytoin (Dilantin) - Vitamin B6 gör fenytoin, ett läkemedel som används för behandling av kramper, mindre effektiv.
Amiodaron (Cordarone) - Detta läkemedel, som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, gör huden mer känslig för solljus. Intag av vitamin B6 tillsammans med detta läkemedel kan öka risken för solbränna, blåsor eller utslag.
Tetracyklin - Alla B-komplex vitaminer, inklusive vitamin B6, stör absorptionen och effektiviteten av tetracyklin.