Fettsugning

(liposuction, liposkulping) är ett sätt att avlägsna oönskade fettdepåer på kroppen, det är en av de vanligaste kosmetiska åtgärderna. hos män är det vanligt avlägsna fett på mage och runt om midjan. På kvinnor brukar det vara vanligt utsida lår (ridbyxlår) , insida lår.
Under haka är vanligt hos både män och kvinnor. Men nästan alla områden på kroppen som har fettdepåer kan fettsugas, viktigt att säga är att fettsugning inte är ett sätt att gå ner i vikt utan är ett sätt att få bort fettdepåer, som man inte lyckas få bort med motion eller diet. Hos män är det vanligt med bukfetma. fettet kan då ligga runt organ och tarmar, det går inte att åtgärda med fettsugning.
Metod:
VAL (Vacuun Assisted Liposuction)
När man först började att göra fettsugningar så gick den till på så vis att man helt enkelt suger fettet med en tunn nål och vacuum, man fick då föra nålen fram och tillbaka för att mekanisk slå sönder fettcellerna. Denna teknik har numera förfinast genom att man förbereder området man ska fettsuga genom att med tryck injecera Koksaltlösning, bedövning , adrenalin samt natriumbikarbonat , dett kallas också tumescent fettsugning. ( svällande) När man injicerar denna lösning gör det att fettcellerna frigörs, sedan kan man lätt suga ut dem tillsammans med vätskan
Adrenalinet begränsar blödningen, natriumbikarbonatet minskar smärta och sveda i samband med injektionen. Operationen utförs oftast under lokalbedövning,  men vid större ingrepp under narkos.

Hur lång tid tar en fettsugning?
En fettsugning kan ta mellan 1-4 timmar. Vid mindre fettsugning kan man gå hem samma dag, vid större ingrep stannar man över natten.

Konvalecenstid
Efter operationen har man viss svullnad och ömhet, detta är värst ca 2 till 3 dygn.8
Vid en större fettsugning kan man behöva vara hemma från jobbet i 2-3 veckor, naturligtvis beroende på vilket jobb man har. vid mindre ingrepp behöver man endast vara hemma några dagar. Man bör inte träna förrän alla blåmärken är borta , det brukar ta 2-3 veckor, vid större ingrepp ända upp till 5 veckor. Vidare bör kompressionsplagg användas efter operationen  för minska risken för svullnad och blödning och der ger bättre läkning. det kan variera hur länge man behöver använda det men upp till 4 veckor vanligt

Kostnad:
man får räkna med från 10000 upp till 50000 kronor beroende på hur omfattande operationen är.

Komplikationer
En fettsugning kan orsaka blodpropp med det är mycket sällan det händer.  För övrigt är det som vid alla ingrepp en viss risk för blödning och infektion.

Hur mycket fett kan suga bort vid en fettsugning?
Man brukat maximalt suga bort 5 liter

Olika metoder

Fettsugning med laser LAL (Laser Assisted Liposuction)
Kan vara invasiv och icke invasiv Fettreduceringsmetod, fettsugningsmetoden går ut på att man med riktat laserljus värmer upp fettcellerna varvid de förstörs och upplöses, därefter kan man suga ut fettet. Vid en annan metod används grön laser som får fettcellerna att tömma ut sitt innehåll, där gör man inte  utsugning av fettet utan man anser att det försvinner ut genom kroppens lymfsystem.

VAL (Vacuum Assisted Liposuction)
Se ovan

WAL (Water Assisted Liposuction) med bodyjet.
Är en vattenassisterad fettsugningsmetod. Man för in ett specialmunstycke som sprutar koncentrerade vattenstrålar och därigenom lösgör fettcellerna, Denna metod är både effektiv och Skonsam mot fettcellerna , detta gör det möjligt att använda dessa fettceller om man vill transplantera till andra delar av kroppen.

Fettsugning med radiofrekvens RAL (Radio frequency assisted liposuction)

Fettreducering genom nedkylning
Fettreducering genom nedkylning av fettceller kallas cryolipolys
En icke invasiv behandling för att reducera fett.
Huden sugs in i vacuum, därefter fryser man den till -10 grader i en timme
Fettcellerna fryses ned och bryts ned, sedan försvinner fettet genom att det bryts ner genom kroppen metabolism, det kan dock ta 2-3 månader innan kroppen brutit ner och transporterat bort fettet

Ultraljud UAL (Ultrasound Assisted Liposuction)
Vid ultraljudsassisterad fettsugning används ultravibrationer för att lösa upp fettcellerna till vätska , kroppen ska då absorbera fettet via lymfsystemet, vid proceduren används också radiofrekvens som stimulerar collagen och elastinbildning samt ökar blodcirkulationen effekten av detta blir en åtstramning av huden,  alltså en lyftande effekt, till skillnad från traditionell fettsugning så krävs fler behandlingar med ultraljud för att få samma resultat.

Micro air

Belkyra mot dubbelhaka
Det aktiva ämnet i belkyra är Deoxicholsyra, det är ett ämne som också finns naturligt I kroppen där har det till uppgift att hjälpa till att bryta ner fett från kosten. I Belkyra är det en syntetiskt form av Deoxicholsyra, när man injicerar Belkyra förstörs fettcellerna i behandlingsområdet. genom att Fettcellernas membran bryts ner. Kroppen rensar sedan ut dessa fettceller på naturlig väg och de försvinner via kroppens metabolism. Eftersom fettcellerna förstörs så blir behandlingsresultatet permanent, till skillnad från en normal viktnedgång då fettcellerna endast minskar i volym. Belkyra används för att ta bort submentalt fett ( fett under hakan/ dubbelhaka) .
Vid behandling ger man lokalbedövning, därefter gör man ett flertal små injektioner med belkyra i behandlingsområdet detta för att fördela produkten jämt. Det är ultratunna nålar som används vid injektionerna och känns inte speciellt mycket

En behandling tar ca 30 min. Det är vanligt att göra 3 behandlingar med 4-6 veckors mellanrum.
Dock kan törre fettdepåer kräva upp till 6 behandlingstillfällen.
Efteråt kan det förekomma svullnad,  ömhet, domningar och blåmärken kan uppstå, det kan också uppstå en viss inflammation i vävnaden
Detta brukar gå över på ca 3 veckor.
Kostnad: varje behandling kan kosta 10000 kronor

Kan man fettsuga för att få magrutor?
HIGH DEFINITION FETTSUGNING

Hur vet jag om den plastikkirurg som jag tänkt gå till är kompetent?
Man vill naturligtvis veta om den som skall göra ett ingrepp på ens kropp är duktig. Man kan börja med att fråga kirurgen själv hur mycket erfarenhet denne har av att utföra den typ av operation som du vill genomföra,
Vidare kan man göra en förfrågan hos socialstyrelsen för att få veta om det finns några anmälningar mot dem.  Kontrollera också om de är legitimerad hälso och sjukvårdspersonal samt om de har specialkompetens inom plastikkirurgi Mailadress: hosp@socialstyrelsen.se
Du frågar om det finns anmälningar/anmärkningar eller tillsynsärenden mot den aktuella plastikkirurgen. Kontrollera också om det finns anmälningar hos IVO (institutionen för vård och omsorg) email: registrator@ivo.se

En vanlig orsak till att man blir besviken på resultatet av en operation är att man helt enkelt förstod vad man kunde uppnå med operationen, med andra ord för höga förväntningar, det kan ju bero på att man själv målat upp en bild av hur resultatet skall bli, men det kan också bero på att kirurgen är dålig på att förklara och kommunicera det kommande resultatet.