MAGNESIUM

Magnesium är en mineral som till stor utstäckning förekommer inne i cellerna, blodplasman innehåller inte så stora mängder, man har identifierat mer än 300 funktioner i kroppen där magnesium har betydelse, bland annat bildningen av proteiner  och nukleinsyror i celler , nukleinsyra är ett ämne som bland annat bestämmer arvsanlag, magnesium är involverat i reglering av blodsockernivå och blodtryck, en annan tidigare förbisedd funktion är samband mellan obunden testosteron och magnesium, i samband med träning ökas behovet av detta mineral, det gör att musklerna åtehämtas snabbare samt optimerar testosteronnivåer i kroppen,  läs mer om detta här.