Läppförstoring

Att förstora läppar är ett av de vanligaste kosmetiska åtgärderna idag. Vanligast är att man använder fillers som innehåller hyaluronsyra, det är ett ämne som förekommer naturlig i kroppen och anses som mycket säkert att injicera, det ger inte bestående resultat utan bryts långsamt ner av kroppen,  resultatet varar i 6-18 månader. Därefter brukar man göra en ny behandling .

Behandling:
De flesta fillers innehåller förutom själva fillern också lidokain som är en bedövning

Läppförstoring med kroppseget fett
Vid fettsugning kan man transplantera in sitt eget fett i läpparna,  fett kan vid samma behandlingstillfälle sugas ut från lämpligt ställe, för att sedan förberedas för injecering. detta ger ett resultat som är mer permanent,  dock kan man behöva göra flera injektioner eftersom att inte alla fettceller överlever,  ca 20 till 50% överlever en transplantation,  det kan behövas minst 3 behandlingar för att uppnå tillfredsställande resultat , man upprepar behandlingen med några månaders mellanrum. man kan endast injecera en mindre volym annars leder det bara till att fler fettceller dör, något som försämrar chansen till ett bra resultat det är om du är rökare.

Fettcellerna innehåller även stamceller och regenerativa celler som som kan ha andra positiva effekter såsom en föryngrande effekt på huden.

Fettinjektioner kan även änvändas på andra ställen där man vill ha mer volym, till exempel hålighet /ringar runt ögon, för att förstora kinben, man kan ge en ansiktslyftande effekt genom att man fyller i volym på rynkiga områden.