Redan på 1930-talet hade Japanen Dr Okuda i detalj beskrivit sitt banbrytande arbete med hur han hade utvecklat en metod för att transplantera hår på brännskadade patienter, han skapade den så kallade "Punch" tekniken som går ut på att man stansar ut ett område med hår från ett donatorområde och transplanterar in det i ett motsvarande hål i det hårlösa mottagarområdet, en annan Japansk Läkare Dr Tomura förfinade metoden genom att minska storleken på utstansningarna och uppnådde därmed ett mer tilltalande kosmetiskt resultat. Andra världskriget gjorde att dessa upptäckter glömdes bort, på 1950-talet återupptäcktes kunskapen av den Amerikanska läkaren Dr Norman Orentreich som utförden den första hårtransplantationen i USA. med sina transplantationer visade han att håret på baksidan och sidan av huvudet är okänsligt mot DHT ( Dihydrotestosteron) som får håret på hjässan att bli tunnare och falla av hos män.

På 1960-talet var den kirurgiska tekniken inriktad på att med hjälp av vävnadsexpandrar flytta områden med hår till skalliga områden resultatet av dessa blev dock inte kosmetiskt tellfredställande.

På 1970-talet använde man sig av den så kallade "Punch grafts" tekniken som visserigen fungerade men som inte gav ett speciellt lyckat estetiskt resultat , onaturligt utseende med utspridda pluggar av hår, som på en docka,  för Dr Orentreich patienter, som ofta hade för höga förväntingar, ledde det till psykiskt lidande.

1980-talet innebar att man utvecklade tekniken med mikroinplantat, som gav mer tillfredställande resultat, mikroinplantat var en klar förbättring, men inte helt perfekt.

1990-talet, i mitten på 1990-talet, närmare bestämt 1995 så förbättrades tekniken ytterligare när den så kallade FUT-tekniken kom (Folicular Unit Transplantation) den kallas ävan FUSS.(Follicular Unit Strip Surgery) ( Kirurgen skär ut en hel bit av hårbotten i form av en remsa från baksidan av huvudet för att sedan extrahera enskilda hårsäckar, storleken på hudremsan bestäms av hur mycket hår som behövs för att täcka det kala området, vanligtvis inte mer än 1,5cm bred och längden på remsan kan vara hela baksidan av huvudet, en sådan operation kan ta mellan 4-8 timmar, patienten är vaken under under operation (lokabedövning) nackdelen med denna metod är att man får ett ärr på baksidan av huvudet. kan visserligen täckas av hår, men om man vill ha mycket kort snagg så blir ärret synligt, man kan om man har otur förlora känsel vid ärret på grund av avskurna nervbanor. metoden anses idag 2021 vara gammalmodig.

På 2000 talet kom FUE-metoden (Follicular Unit Extraction) som är den hittils mest utvecklade metoden och om kirurgen är skicklig ger ett resultat där det inte går att se att man gjort en operation, metoden går ut på att man extraherar enskilda hårsäckar med ett speciellt instument, många kliniker har förfinat detta instrument så att diametern är endast 0,60mm, man planterar sedan in hårsäcken med en speciell inplantatpenna, eftersom men flyttar hårsäck för hårsäck så är det mera tidskrävande och naturligtvis dyrare, fördelar med metoden är att man slipper ärret på baksidan av huvudet, donatorområdet läker mycket fortare jämfört med FUT-metoden, en nackdel är att själva operationen är mer tidskrävande en andra metoder. operationen utförs nästan alltid under lokalbedövning,  hårsäckarna tas från baksidan och sidorna av huvudet.