Livstilsförändringar kan återställa eller minska den erektila disfunktionen.

Försök hålla en sund kroppsvikt.

Att vara överviktig kan orsaka eller förvärra erektil disfunktion

Ät en balanserad diet

Viss forskning tyder på att om man äter livsmedel som innehåller mycket flavonoider så kan det ge positiva effekter

Regelbunden träning

Regelbunden träning är bra för att gynna blodcirkulation, det minskar stress och gör dig mer motståndskraftig mot yttre stress. ger hälsosammare kroppsvikt  förbättrar sömn, din testosteronnivå är viktigt för din sexlust och funktion,  all träning kommer att öka din testosteronnivå, men viss typ av träning är mer effektiv för att öka testosteronnivån

Sluta röka

Nikotin är negativt för din sexuellla funkton, forskning visar på samband mellan cigarettrökningens intensitet och graden av erektil disfunktion, att sluta med rökning kan genast förbättra  den erektila funktionen.

Sömn och stress

Att få ordentligt med sömn är extremt viktigt och kan göra underverk för kroppen, dålig sömn ger onormalt höga nivåer av stresshormonet kortisol som påverkar testosteronivån negativt, ta itu med psykologiska och känslomässiga problem, sök hjälp om du behöver, att hantera stress, ångest, depression och andra känslomässiga problem kan förbättra eller till och med lösa problemen.

Testosteron

L-Arginin

I en liten studie fann man att L-Arginin inte var effektivare än placebo vid behandling av erektil disfunktion (Klotz 1999), männen i denna studie fick 500mg L-Arginin 3 gånger om dagen  i 17 dagar, resultatet kan emellertid berott på att att dosen inte var tillräckligt hög. Men en metastudie som tittade på tio olika studier med totalt 540 män, där fann man att  det faktist finns potential för L-Arginin, forskarna fann att doser mellan 1500mg och 5000 mg visade på signifikanta förbättringar av ED i förhållande till placebo med förbättrad erektil funktion samt även höjd sexuell tillfredställelse, rapport inlämnad av deltagarna (Rhim2019) .
Om du vill prova L-Arginin för att förbättra din sexuella funktion verkar 1500-5000mg vara den dos som har bäst chans att ge resultat, men du bör också diskutera detta med din läkare. Sidoeffekter: samma meta-analys visade en av 50 personer som intog L-Arginin upplevde negativa sidoeffekter, i en studie där L-Arginin togs i kombination med Yohimbe så rapporterade 16 av 216 personer milda biverkningar såsom klåda och huvudvärk (Rhim2019). Sammantaget är L-Arginin ett relativt säkert tillskott, tidigare forskning visar att doser så höga som 15gram per dag (10 gånger så höga som utvärderades i metanalysen) tolereras väl, biverkningar börjar dyka upp med doser på 15-30 gram per dag och då som illamående , magkramp och diarre.

L-Arginin vs L-Citrulin.

Ett tillskott av L-Citrullin kan i vissa fall fungera bättre visar studier. L-Citrulin är en semiessentiell aminosyra som kroppen omvandlar till L-Arginin, det är lätt att tro att det skulla vara mer effektivt att komplettera med L-Arginin eftersom det besparar kroppen tid och ansträngning att omvandla L-Citrulinet till L-Arginin, men våra kroppar hanterar L-Citrulin annorlunda. L-Arginin går genom en process som kallas FPM (First Pass Metabolism) det betyder att  mag-tarm kanalen och levern behöver bryta ner L-Argininet för att kroppen skall kunna använda det (Agarwal2017) processen är dock inte speciellt effektiv, endast 38% av argininet absorberas (Castillo 1993)  L-Citrullin går inte genom denna process. Även om L-Citrulin befanns vara mindre effektivt än receptbelagda PDE5-hämmare (t.ex Viagra) visade en studie att intag av kosttillskott innehållande denna aminosyra framgångsrikt förbättrade erektionshårdheten hos patienter med mild ED, dessa deltagare fick 1500mg L-Citrulin per dag. Forskarna noterade att det var säkert och tolererades väl av detagarna (Cormio,2011).

L-Arginin och Pycnogenol

För att en erektion ska fungera är det många saker som skall fungera i kroppen inklusive korrekt avslappning av cavernös glatt muskulatur i corpus cavernosum ( i penis) detta kan inte inträffa utan tillräcklig kväveoxidproduktion, kroppens förmåga att framställa kväveoxid kan avta med åren och av andra orsaker som hur väl kroppen omvandlar nitrat till nitrit. som tidigare nämnts  kan rent tillskott av L-Arginin vara till hjälp, men det har visat sig att det kan vara ännu mer effektivt om det intas tillsammans med Pycnogenol, ett extrakt som framställs  ur barken  från Fransk maritim tall, En  studie som undersökte 40 män med erektil disfunktion, där fick deltagarne en kombination av L-Arginin och Pycnogenol, vid testest början hade två av deltagarna normal erektion (alltså  5%) efter tre månaders behandling hade inte mindre än 92,5% en hård erektion (Stanislavov,2003) dessa resultat får anses som väldigt lovande, dock får studien anses som liten.

Horny goat weed (Epimedium L)

Eller Sockblomma på svenska, det är en ört som innehåller ämnet Icarin som hämmar PDE5 precis som den aktiva substanset i viagra , örten sänker blodtrycket och kan inte intas om du redan tar blodtryckshämmande medicin, ej heller om du har hjärtsjukdom, dessutom är örten blodförtunnande och ska ej tas om du äter blodförtunnande mediciner. Det finns inte så mycket studier på Horny goat weed, men en studie som publicerades i Journal of sexual medicine där undersöktes dess effekt på råttor, de behandlades med ett renat extrakt av örten, resultatet av studien visade på förbättrad erektil funktion. En annan studie visade att Icarin är effektivt för att hämma PDE5, i provrör visades dock att Sildenafil (verksamma ämnet i viagra) är 80 gånger mer potent ärn Icarin (läs studien här)

Yohimbe

I en studie visades att män med mindre allvarlig erektil disfunktion framgångsrikt blev hjälpta att få och behålla erektion, men studien var mycket liten och det behövs mer forskning (Guay, 2002)

Maca

Studier visar att maca kan öka sexlusten och bidra till att förbättra erektil disfunktion (Gonzales,2002, shin,2010)

LIBIGUIN A

Neobegea Mahafalensis är en buskväxt som kan vara naturens eget superpotensmedel. Denna växt finns på södra Madagaskar. Grunden till upptäckten av det aktiva ämnet som man döpte till Libiguin A är ett möte på en konferens i Sydafrika i början av 2000-talet, där Jarl Wikberg, professor från uppsala universitet var med, Doktor Philippe Rasoanaivo från Madagaskar berättade hur befolkningen på Madagaskar kokade rötter från ett träd som var mycket effektivt för att bota impotens. Rötter från dessa träd i Madagaskar skickades till Uppasala där djurstudier genomfördes. Dessa studier visade att djuren blev mer sexuellt aktiva, det genofördes senare intervjuer med män från Madagaskar som använt sig av avkok från roten, efter att ha intagit drycken har sexuell lust och förmåga ökat efter fjärde dagen och effekten kvarstod under lång tid varefter den avklingade, de som intervjuades var män över 60 år som haft någon typ av sexuell disfunktion. Dessa upptäckter fick Jan Wikberg att  inleda forskning i syfte att identifiera den aktiva substansen i rötterna som gav denna fantastiska effekt, trädet som rötterna kommer ifrån heter alltså Neobegua Mahafalensis som växer på ett mycket begränsat område så att det inte går att göra någon storskalig utvinning från dessa träd, liknande molekyler har identifierats i andra träslag och dessa kan utvinnad genom syntetisering, den kommande produkten kommer att heta DICOT.  Libiguin A fungerar alltså helt annorlunda än t.ex viagra på så sätt att effekten inte kommer direkt men håller i sig mycket längre och dessutom påverkas även sexlusten positivt.