Forskning om samband mellan blåbär och god syn.

Ögonläkaren och specialisten Hillevi Blomster disputerar inom området antioxidanter och ögonhälsa vid universitetet i finska Kuopio. År 2004 påbörjade hon ett  forskningsprojekt där hon undersöker om specifika ämnen i blåbär kan motverka vanligt förekommande åldersförändringar i ögat.