DEN FANTASTISKA VITLÖKEN

Vitlök  (Allium sativum) är inte bara en fantastisk smakförhöjare i matlagning , den är antiseptisk och antiinflammatorisk har en rad hälsobringande egenskapen,

Att vitlök har medicinska egenskaper har varit känt sedan länge, redan för över 5000 tusen år sedan i Egypten användes vitlök för att öka arbetares prestationsförmåga

Hippokrates (cirka 460-370 f.Kr.), idag känd som "fadern till västerländsk medicin", ordinerade vitlök för  en rad olika sjukdomar och tillstånd (Richard S. Rivlin i Journal of Nutrition)

Genom årtusenden har olika kulturer lärt sig att vitlök har potenta medinska egenskaper, nya studier finner också stöd för detta , olika svavelföreningar i vitlök anses ge speciella hälsofördelar.

Ett av de ämnen som  finns i vitlök heter allicin, emellertid är det en instabil förening som endast finns kortvarigt efter man krossat vitlöken  (1)

Andra ämnen som kan vara verksamma i vitlök är diallyldisulfid och s-allylcystein  (2).

Vitlökens förmåga ett sänka blodtrycket

Många studier har utförts för att fastställa huruvida vitlök kan sänka blodtryck, och om man samanfattar dessa studier så kommer man fram till att vitlökstillskott har en betydande inverkan för att kunna sänka blodtrycket , de aktiva ämnena i vitlök verkar kunna sänka blodtrycket med så mycket som 5-12% vilket minskar risken för hjärt och kärlsjukdomar samt stroke.

Vitlök kan sänka ditt LDL Kolesterol

Vitlök kan sänka ditt onda kolesterol LDL med i genomsnitt 10-15% visar ett antal studier (3) (4). (5)

Kan vitlök förhindra demens?

Oxidationsskador från fria radikaler bidrar till vårt åldrande och man tror också att det påskyndar demenssjukdomar, vitlök innehåller antioxidanter som stödjer kroppens skyddsmekanismer mot oxidativa skador

Vitlök och testosteronnivå

Det finns studier som visar att testosteronnivån kan öka av att äta vitlök, dessa försök är visserligen utförda på råttor och ytterligare studier på människor behövs för att bekräfra resultat,  men resultaten är lovande, problemet är väl att man skulle behöva äta ca 8gram rå vitlök per kilo kroppsvikt för att uppnå dessa resultat, rätta vägen att gå är att använda vitlökstillskott .

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11481410/

Vitlök och kväveoxid

Kväveoxid är en vasodilator och neurotransmittor i människokroppen vilket betyder att kväveoxiden får blodkärlen  att slappna av och utvidgas samt hjälper till vid överföring av nervsignaler, problem med kväveoxidsyntes och verkan är en av de viktigaste mekanismerna bland annat vid erektil disfunktion. En studie utförd år 2006 av Parmaceutical Research Institute of Albany (NY USA)

Vitlök kan öka sexlusten

Vitlök renar blodet

Vitlök aktiverar enzymer som hjälper levern att rena blodet

Vitlök sänker blodsockret

Vitlök kan öka sexlusten

Alzheimer och demens

Vitlök innehåller antioxidanter som kan hjälpa kroppen att skydda sig mot oxidativ stress, oxidationskador från fria radikaler bidrar till vårt åldrande och man tror även att de bidrar till sjukdomar som alzheimers, vitlök innehåller antioxidanter som stödjer kroppens skysddsmekanismer mot oxidativa skador.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11238796/

Höga doser av vitlökstillskott har visat sig öka andelen atioxidant enzymer hos människor liksom det avsevärt minskar oxidativ stress hos personer med högt blodtryck

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22280901/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16335787/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18463427/

De kombenerade effekterna av minskat blodtryck, förbättrade kolesterolvärden samt antioxidationsegenskaper talar för minskad risk för alzheimers och demenssjukdomar.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16484570/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11238807/

 

 

 

 

 

 

NCBI. The National Center for Biotechnology Information